Kako da saznate da li se neko pravno lice ili preduzetnik nalazi u blokadi?

Na posljednjem spisku, koji Centralna banka crne Gore u skladu sa Zakonom o platnom prometu objavljuje mjesečno, nalazi se skoro 17,77 hiljada kompanija sa evidencije Centralnog registra privrednih subjekata (CRPS) Poreske uprave i CBCG. Od ukupnog broja blokiranih preduzeća, 3,61 hiljada ih je na evidenciji CBCG, a ne nalaze se u CRPS-u.

U nastavku, između ostalog,  možete pronaći nekoliko savjeta i uputstava kako i na koji način možete saznati ko je blokirao Vašu kompaniju i za koji iznos, kako da dobijete potvrdu da Vaša firma nije u blokadi, kako možete zaštiti Vaša prava kao korisnika finansijskih usluga…

Čije račune može blokirati Centralna banka?

U skladu sa čl. 294 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima pravnih lica i preduzetnika.

Centralna banka Crne Gore ne sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima fizičkih lica.

U skladu sa čl. 294 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima pravnih lica i preduzetnika.

Centralna banka Crne Gore ne sprovodi izvršenje na novčanim sredstvima na računima fizičkih lica.

Ko je i za koji iznos blokirao Vašu firmu?

“Potrebno je podnijeti zahtjev u pisanoj formi u arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte. Zahtjev mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i pečatiran uz obavezno priložen dokaz o uplati naknade od 5,00 €, na poslovni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, a skladu sa tarifninim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore”, navodi se na sajtu Centralne banke.

Ukoliko za Vašu firmu posjedujete kvalifikovani digitalni sertifikat, zahtjev i podatke možete predati/preuzeti elektronskim putem. Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa i korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti na sajtu Centralne banke Crne Gore. (link).

Da li se neko pravno lice ili preduzetnik nalazi u blokadi?

U skladu sa članom 65  Zakona o platnom prometu, Centralna banka Crne Gore objavljuje podatke u vezi s postupkom prinudne naplate, i to nazive pravnih lica, odnosno preduzetnika, njihove matične brojeve, iznose blokade računa i broj dana neprekidnog trajanja blokade računa.

Navedeni podaci objavljuju se na internet stranici Centralne banke Crne Gore jednom mjesečno, prvog radnog dana po isteku mjeseca, po azbučnom redu naziva pravnih lica i preduzetnika, sa presjekom stanja na posljednji dan u mjesecu. (link)

Kako možete dobiti potvrdu da Vaša firma nije u blokadi?

Potrebno je podnijeti zahtjev u pisanoj formi na arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte, koji mora biti potpisan od strane ovlašćenog lica i pečatiran uz obavezno priložen dokaz o uplati naknade od 5,00 €, na poslovni račun Centralne banke Crne Gore 907-92001-82, a skladu sa tarifninim stavom 7.4 Odluke o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore.

“Ukoliko za Vašu firmu posjedujete kvalifikovani digitalni certifikat, zahtjev možete predati elektronskim putem a potvrdu preuzeti elektronski, lično na arhivi Centralne banke Crne Gore ili putem pošte. Korisničko uputstvo o načinu elektronskog pristupa I korišćenju servisa za pristup podacima iz Sistema prinudne naplate i Centralnog registra transakcionih računa možete preuzeti na sajtu Centralne banke Crne Gore”, navode iz CBCG.

To možete uraditi na ovom linku.

Koje vrste pregleda i izvještaja mogu dobiti od CBCG iz domena prinudne naplate za pravno lice gdje ste ovlašćeno lice?

U skladu sa članom 208 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju Centralna banka Crne Gore, na zahtjev izvršnog dužnika i povjerioca, izdaje sljedeće potvrde i preglede:

  • potvrdu da pravno lice ili preduzetnik nema evidentirane osnove ili naloge u prinudnoj naplati,
  • potvrdu o broju dana blokade računa izvršnog dužnika (na određeni datum ili za određeni period),
  • potvrdu o ukupno neizmirenim obavezama po izvršnim povjeriocima,
  • pregled broja izvršenih i djelimično izvršenih naloga u prinudnoj naplati,
  • pregled neizvršenih naloga u prinudnoj naplati i
  • potvrdu o redosljedu potraživanja izvršnog povjerioca u evidenciji prioriteta.

Kako možete zaštiti Vaša prava kao korisnika finansijskih usluga?

“Politika zaštite prava potrošača Centralne banke Crne Gore usmjerena je na unapređenje regulatornog okvira i obezbjeđenje odgovarajućeg nivoa zaštite prava potrošača (korisnika potrošačkih kredita) kroz nadzor nad primjenom važeće regulative i dobre poslovne prakse kreditora (banaka i pružalaca finansijskih usluga) u odnosima sa potrošačima”, navode iz CBCG.

U cilju pružanja pomoći potrošačima u ostvarivanju njihovih prava i interesa, Centralna banka je uspostavila institut zaštite prava potrošača formiranjem posebne organizacione jedinice – Službe za zaštitu korisnika finansijskih usluga.

Ukoliko smatrate da se kreditor ne pridržava obaveza iz zaključenog ugovora ili ukoliko smatrate da Vam je povrijeđeno neko pravo propisano zakonom, imate pravo da prigovor u pisanoj formi uputite organizacionoj jedinici ili tijelu kreditora nadležnom za odlučivanje po podnijetim prigovorima potrošača. Kreditor je dužan da na podnijeti prigovor odgovori odmah, a u složenijim slučajevima u roku od osam dana od dana dostavljanja prigovora.

Ako kreditor u zakonom propisanim rokovima ne odluči o podnijetom prigovoru potrošača ili odbije prigovor, potrošač može podnijeti zahtjev Centralnoj banci radi sprovođenja postupka nadzora kod kreditora i kreditnih posrednika.

Zahtjev za sprovođenje postupka nadzora Centralnoj banci možete podnijeti u pisanoj formi na adresu:

Centralna banka Crne Gore,

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica

Zahtjev za sprovođenje postupka nadzora.doc

Check Also

Održana konferencija “Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”

Konferencija ,,Pojas i put – saradnja Kine i zemalja Centralne i istočne Evrope”, bila je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.