Zaokružen set elektronskih servisa za prijavljivanje poreskih obaveza

Rok za dostavu godišnjih prijava poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL) ističe 30. aprila 2019. godine, a Poreska uprava uspostavila je servis za podnošenje ove poreske prijave elektronskim putem za obveznike koji obavljaju samostalnu djelatnost – preduzetnici po stvarnom dohotku i fizička lica koja su pdv obveznici, čime je zaokružen čitav set usluga za elektronsko prijavljivanje poreskih obaveza.

“Smanjenje administrativnog opterećenja u cilju podsticanja dobrovoljnog plaćanja poreza predstavlja poseban prioritet u radu Poreske uprave, te se već dugi niz godina ulažu posebni napori kako bi se poreskim obveznicima omogućilo da poresku obavezu prijave na što jednostavniji i brži način”, navode u PU.

U periodu od 2014. godine Poreska uprava uvela je čitav niz servisa, među kojima se posebno izdvajaju oni koji su vezani za prijavu poreske obaveze elektronskim putem, i to dostava prijave poreza i dorpinosa na zarade zaposlenih (IOPPD obrazac); dostava mjesečne prijave poreza na dodatu vrijednost; dostava godišnje prijave poreza na dobit; dostava godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL obrazac), dostava prijave poreza po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice (obrazac IOPPO), a treba istaći i servis za dostavu finansijskih iskaza i zahtjeva za povraćaj PDV-a.

“Navedeni servisi omogućavaju poreskim obveznicima da poreske prijave podnesu sa svojih računara bez čekanja na šalterima i bez organičenja vezanog za radno vrijeme službenika adminstracije”, objašnjavaju u PU.

Osim servisa za prijavljivanje poreske obaveze, u nastojanju da izađe u susret potrebama poreskih obveznika, Poreska uprava je uvela servis za uvid i štampu Analitičke kartice na kojoj su evidentirana zaduženja i uplate po osnovu svih vrsta poreza osim obaveza po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa koje se uplaćuju na jedinstveni račun, a omogućen je i pregled registracionih podataka, podaka o zaposlenim licima, kao i objektima prijavljenim za obavljanje djelatnosti kroz CROO.

“U prilog značaju servisa uspostavljenih tokom prethodnih pet godina govori i činjenica da broj poreskih obveznika koji koriste elektronske servise Poreske uprave u kontinuitetu raste, te porez na dobit elektronski prijavljuje čak 98 procenata obveznika, a i 75 procenata IOPPD obrazaca i 70 procenata PDV prijava dostavlja se elektronskim putem”, navode u PU.

Naglašavaju i da se pri pojednostavljivanju procedura i komunikacije s Poreskom upravom posebna pažnja posvećuje i očuvanju bezbjednosti podataka o individualnim poreskim obveznicima, te da je upotreba elektronskih servisa omogućena isključivo uz posjedovanje digitalnog sertifikata, kao sredstva za verifikaciju i autentifikaciju korisnika koji pristupaju i upravljaju podacima.

“Kako PU nastoji da bude efikasan i moderan servis za poreske obveznike, pored do sada realizovanih aktivnosti vezanih za unapređenje funkcionalnosti sistema za poreske obveznike, i u narednom periodu koristiće se svi dostupni resursi za jačanje uslužne funkcije poreskog organa, pri čemu će poseban prioritet biti omogućavanje uvida u analitičku karticu obveznika vezanu za jedinstveni račun, kao i uvođenje servisa za prijavu i odjavu zaposlenih kroz JPR obrazac elektronskim putem”, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Izgradnja doma starih u NIkšiću koštaće 2,7 miliona

Uprava javnih radova objavila je tender za prikupljanje ponuda za izgradnju doma za 104 stare …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *