Vlada se po osnovu državnih obveznica zadužuje 190 miliona: Glavni kupci banke i osiguravajuće kuće

Vlada će 22. i 23. aprila emitovati državne obveznice i po tom osnovu zadužiti se 190 miliona eura. To je za Radio Crne Gore najavio generalni direktor Direktorata za trezor Dragan Darmanović.

Pravo kupovine imaju domaća i strana pravna lica, ali i građani. Vrijednost jedne obveznice je hiljadu eura, kamata tri, odnosno tri i po procenta, a rok dospijeća 2024, odnosno 2026. godine.

Vrijednost obveznica je smanjenja, sa ciljem da se se, kako pojašnjava Darmanović, stimulišu građane koji imaju štednju da ulažu u hartije od vrijednosti.

“Sada su one pristupačnije za građane”, navodi Darmanović.

On objašnjava da ukoliko građanin pojedinac uloži u samo jednu obveznicu hiljadu eura dobija godišnju kamatu 30, odnosno 35 eura, a na kraju i novac koji je uložio, odnosno hiljadu eura za pet odnosno sedam godina.

“Ključno je da kod ovih trgovina građanin ne može da izgubi”, poručio je Darmanović.

Vlada je na sjednici prošle sedmce usvojila odluku o zaduživanju na domaćem tržištu i to emisijom obveznica, prva vrijedna 140 miliona, odnosno druga 50 miliona eura. Kada je emisija tih hartija od vrijednosti?

Darmanović: Planirana je emisija obveznica 22. i 23. aprila. Važno je napomenuti da postoji mogućnost da se emisije realizuju u više tranši, tako da, ukoliko se sva sredstva ne prikupe odmah, plan je Ministarstva finansija donošenje novih odluka sve do kraja kalendarske godine.

Zašto je odlučeno da se emisija realizuje na domaćem, a ne na međunarodnom tržištu, što je bila dosadašnja praksa?

Darmanović: Jedna od sugestija i domaćih i inostranih finansijskih institucija bila je da se pospješi razvoj domaćeg tržišta kapitala. Predhodnih godina išli smo na međunarodno tržište, prvenstveno zbog visine iznosa potrebnih za finansiranje budžeta. Ove godine smo procijenili da je dobro da to uradimo ovdje i da zainteresujemo domaće banke i građane za trgovinu obveznicama.

Koje su prednosti ovakvog načina zaduživanja, te šta su benefiti za tržište kapitala?

Darmanović: Prvenstveno što će novac ostati u državi, ali i što će građani moći da kupe obveznice, što nije slučaj kada se obveznicama trguje na međunarodnom tržištu.

Koji su uslovi, odnosno kamate i rokovi dospijeća obveznica?

Darmanović: Ako govorim o 140 miliona eura te obveznice biće emitovane na pet godina, a kamata je tri odsto. Što se tiče obveznica od 50 miliona biće emitovane na sedam godina sa kamatom od tri i po procenta.

Prije tri godine na Montenegroberzi realizovana je jedna takva emisija obveznica. Tada je vrijednost jedne obveznice bila deset hiljada eura. Sada ste utvrdili da vrijednost bude deset puta manja ili hiljadu eura. Zašto?

Darmanović: Ranije glavni kupci su bile banke i osiguravajuće kuće. Sada smo iznos smanjili kako bi stimulisali građane koji imaju neki vid štednje da ulažu u ove hartije od vrijednosti. Sada su one pristupačnije za građane. Dakle, ako neko raspolaže sa tri, pet ili sedam hiljada eura sada može postati vlasnik obveznica, dobijati godišnju kamatu od tri ili tri i po odsto, a na kraju emisije 2024. i 2026. godine podiže nominalni iznos, odnosno novac koji je uložio. Ključno je da kod ovih trgovina građanin ne može da izgubi.

Koliko je bilo učešće građana prilikom ranijih emisija obveznica na domaćem tržištu?

Darmanović: Glavni kupci su bili banke i osiguravajuće kuće. Kada su u pitanju građani njihovo učešće 2013-te bilo je 40 hiljada eura, a 2016. milion i 700 hiljada.

Ekonomski analitičari tvrde da je van finansijskih tokova, ili kako se to popularno kaže u „slamaricama“ od pola do milijardu eura. Da li mislite da će se taj novac kroz trgovinu obveznicama naći u finansijskim tokovima?

Darmanović: Mi ovim emisijama obveznicama želimo da približimo građanima ovaj način ulaganja, odnosno da novac koji drže kod kuće investiraju u državne hartije u vrijednosti. Namjera nam je da pokušamo da ih uvjerimo da na taj način mogu da dobiju korist od, tako da kažem „umrtvljenog“ kapitala. Država je garant za te transakcije, novac je zaštićen, a uz to kamate će biti na vrijeme izmirene, a glavnica na vrijeme isplaćena.

Izvor: RTCG

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 12. jul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *