Država tužila Atlas banku i fabriku vode “Lipovo”

Poreska uprava pokrenula je spor protiv fabrike vode “Lipovo” u stečaju i Atlas banke u stečaju na koju je u februaru 2017. godine prenijeta kompletna oprema za proizvodnju i flaširanje vode vrijednosti 1,7 miliona eura. Tužbom traži da se utvrdi da taj ugovor nema uticaja na stečajnu masu. Stečaj u Lipovu otvoren je na inicijativu Poreske uprave prije godinu, kojoj je priznato 431,8 hiljada eura potraživanja. Tužbu za pobijanje pravnih radnji dužnika podnijeli su jer je imovina Lipova prenijeta na banku 12 mjeseci prije otvaranja stečaja. Navode da zakon o stečaju propisuje da se pravni poslovi, ukoliko su zaključeni sa namjerom oštećenja povjerilaca, mogu pobijati ako je za takvu namjeru stečajnog dužnika znao saugovarač, u ovom slučaju Atlas banka.

Sporni ugovor, koji je potpisao osnivač ovih firmi Duško Knežević, napravljen je da se izmiri kreditni dug Jadranskog sajma Atlas banci od 1,85 miliona eura. Zastupnik Atlas banke Igor Martinović je tražio prekid postupka, jer se tokom trajanja moratorijuma obustavljaju svi sudski postupci protiv banke.

Stečajni upravnik Lipova Dragan Milić tužbu ocjenjuje osnovanom, jer je, imajući u vidu nesposobnost plaćanja fabrike vode, Atlas banka trebalo da pretpostavi da će se prenosom vlasništva nad opremom oštetiti potencijalni povjerioci u stečaju. Napominje da se oprema i sada nalazi u prostorijama fabrike, te da nije unovčena za namirenje kredita Jadranskog sajma, što navodi na sumnju da je prenos svojine urađen samo na papiru.

Ročište je odloženo jer je punomoćje Martinoviću ranije dala privremena upravnica Tanja Terić, kojoj su otvaranjem stečaja prestala sva ovlašćenja. Očekuje se da će sutkinja Senada Hasanagić za sada prekinuti ovaj postupak zbog stečaja koji je proglašen u banci.

(Pobjeda)

Check Also

Institut sertifikovanih računovođa i Udruženje sudskih vještaka potpisali sporazum o saradnji

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (ISRCG) i Udruženje sudskih vještaka Crne Gore (USVCG) potpisali su …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *