Budžeti opština nedostupni građanima

Nijedna od 23 opštine nije objavila takozvani bucet za građane za 2018. godinu, dok građani čak osam opština nisu mogli da nađu na internet prezentacijama svojih opština odluku o završnom računu lokalnog budžeta za 2017. godinu, saopštili su iz Instituta Alternativa. Oni su uradili izvještaj o otvorenosti lokalnih budžeta “Moj grad o mom novcu”.

– U izvještaju smo se fokusirali na transparentnost lokalnih budžeta kroz objavljivanje ključne budžetske dokumentacije na zvaničnim internet prezentacijama lokal nih samouprava. Pretragom zvaničnih internet prezentaciJa, zaključeno je da ni jedna od 23 opštine u Crnoj Gori nije objavila tzv. budžet za građane za 2018. godinu. Sa druge strane, tokom predmetnog perioda (2017. i 2018. godina) najredovnije su objavljivane odluke o budžetu (nacrt i usvojena verzija). Građani čak osam opština – Budve, Gusinja, Kolašina, Kotora, Petnjice, Plava, Rožaja i Ulcinja nisu mogli na internet prezentacijama svojih opština pronaći odluku o završnom računu lokalnog budžeta 2017. godine, jer one nisu objavljene tokom periodaistraživanja, saopštili su iz Instituta Alternativa.

Najlošiju ocjenu je dobila Opština Plav, koja u periodu istraživanja uopšte nije imala funkcionalnu internet stranicu.

– Jedine četiri opštine koje su objavile izvještaje o izvršenju budžeta tokom prvih šest mjeseci 2017. godine su Bijelo Polje, Nikšić, Pljevlja i Podgorica, kazali su iz Instituta Alternativa.

Dug opština je oko 130 miliona eura.

Izvor: Dan

Check Also

Solidarnost u doba Korone: Crnogorski ugostitelji ustupaju svoje kapacitete Vladi i NKT-u

Da krizne situacije, kakva je i pandemija virusa COVID19, znaju probuditi najbolje u ljudima pokazao …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *