Montenegro Airlines poslovao sa gubitkom 1,9 miliona eura

Odbor direktora MA na čelu sa predsjednikom Nikolom Vukićevićem, je na VI redovnoj sjednici razmatrao i prihvatio Izvještaj menadžmeta o poslovanju za 2018. godinu i finansijske iskaze Društva za 2018. godinu, koje je prezentovao izvršni direktor Kompanije, Živko Banjević.

Poslovni rezultat Kompanije za 2018. godinu je pozitivan, jer su poslovni prihodi Kompanije bili za 245 hiljada eura veći od poslovnih rashoda. Ipak, zbog značajnih finansijskih rashoda Kompanija je poslovala sa gubitkom od 1,97 miliona eura. Taj ukupan rezultat je blizu 2.5 puta bolji u odnosu na 2017. godinu, odnosno blizu 6 puta bolji u odnosu na 2016. godinu.

To je najbolji bilans uspjeha u poslednjih 10 godina, od trasformacije Društva iz d.o.o. u a.d., i dolazi u godini u kojoj je Kompanija ostvarila rekord u broju prevezenih putnika. Podsjećanja radi, MA je prošle godine prevezao 645.000 putnika u sve tri kategorije saobraćaja, što predstavlja apsolutni rekord u 25-ogodišnjoj istoriji Kompanije.

Kompanija je početkom 2017. godine bila u gotovo bezizlaznoj situaciji, sa gubitkom od 11,47 miliona eura iz 2016. godine.

Nakon mjera koje je preuzela nova upravljačka i rukovodna struktura, uz podršku Vlade Crne Gore, poslovanje je stabilizovano i u relativno kratkom roku dovedeno do rezultata sa gotovo 6 puta manjim gubitkom na kraju 2018. godine. Taj iznos je gotovo marginalan u odnosu na blizu 80 miliona eura ostvarenih prihoda u prošloj godini, kao i u odnosu na značaj Kompanije za turističku i cjelokupnu privredu Crne Gore, konstatovano je na sjednici.

Na sjednici je takođe zaključeno da se postignuti rezultati u prethodne dvije godine najbolje ogledaju u činjenicama da je Kompanija u tom periodu prevezla više od 1,2 miliona putnika, prihodovala oko 150 miliona eura od čega je blizu 30 miliona eura ostalo u državi, kao i da je indirektan doprinos crnogorskoj turističkoj i ukupnoj privredi iznosio između 250 i 300 miliona eura. Ovi podaci jasno ukazuju na osnovne razloge očuvanja nacionalne avio-kompanije.

Ostvareni rezultat posebno dobija na značaju imajući u vidu enormni porast cijene avio-goriva od 27% u prošloj godini u odnosu na 2017. godinu.

“Evidentno je da bi Kompanija u 2018. godini poslovala sa ukupnim pozitivnim rezultatom i pored značajnih finansijskih rashoda koji se prije svega odnose na kursne razlike na koje se nije moglo uticati, da su iole bili bolji uslovi na tržištu avio-goriva. Zbog te nepredviđene okolnosti morali smo da izdvojimo cijelih 3,2 mil.eura više u odnosu na plan za prošlu godinu. U svakom slučaju evidentan je i pozitivan trend u poslovanju MA u prethodne dvije godine. Ukoliko cijene na tržištu avio-goriva ostanu na nivou prvog kvartala 2019. godine, možemo se nadati pozitivnom rezultatu na kraju ove godine, koja će po svim komercijalnim i finansijskim pokazateljima biti bolja od prethodne“, istakao je na kraju Banjević.

Check Also

Uspijeh se uvijek isplati: Sutjeska do sada prihodovala oko 1,2 miliona eura od kvalifikacija za LŠ

Fudbaleri Sutjeske napravili su istorijski uspijeh kada su nakon penal serije savladali šampiona Slovačke, ekipu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *