Obavezna rezerva banaka 250,3 miliona

Prema podacima Centralne banke (CBCG), obavezna rezerva banaka na kraju februara je iznosila 250,3 miliona eura. Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji izdvojeno je 54,8 odsto, a na računima CBCG u inostranstvu 45,2 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u januaru, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,38 milijardi eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 65,5 odsto, a na oročene 34,5 odsto.
Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 7,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.

Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa o d 7,5 odsto.

Check Also

OTP kupio Alpha banku u Albaniji

Alpha Bank, jedna od četiri najveće banke u Grčkoj, pristala je prodati svoju albansku jedinicu …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *