Rok za dokapitalizaciju Atlas banke 29. mart

Otvorena dokapitalizacija Atlas banke, prodajom akcija ukupne vrijednosti 22 miliona eura, trebalo bi da bude završena narednog petka 29. marta, saznaju Dnevne novine.

U slučaju neuspjele dokapitalizacije, privremena uprava prvo će sačekati potvrdu Komisije za hartije od vrijednosti, a tek onda odlučiti o daljim koracima.

Savjet Centralne banke Crne Gore juče je razmatrao ovu temu na 42. sjednici kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić.

“Direktor Sektora za kontrolu banaka CBCG Dejan Vujačić upoznao je članove Savjeta sa najnovijim informacijama o stanju i kretanjima u ovoj banci, kao i aktivnostima privremene uprave. Savjet je ocijenio da privremena uprava na odgovaran i posvećen način upravlja aktivom i pasivom banke, u uslovima moratorijuma”, zaključak je članova ovog tijela.

Takođe su pozitivno ocijenili smanjenje nivoa garantovanih depozita klijenata Atlas banke sa 103 miliona, koliko su iznosili prilikom uvođenja privremene uprave 7. decembra, na 91 milion eura krajem januara, “jer se na taj način smanjuje i potencijalna obaveza Fonda za zaštitu depozita”

“Savjet će nastaviti da prati aktivnosti privremene uprave u Atlas banci, posebno u svijetlu činjenice da se približava istek roka za dokapitalizaciju”, precizirali su iz CBCG.

Privremena upravnica Tanja Terić, koju je imenovala CBCG, pozvala je 16. januara postojeće akcionare da dokapitalizuju ovu banku sa 22.000.080 eura na osnovu prava preče kupovine 88.710 običnih akcija pojedinačne nominalne vrijednosti od 248 eura.

Nakon što se niko od njih tokom 35 dana nije prijavio niti otkupio dionice, 7. marta je ozvaničena njihova otvorena prodaja.

Emisija je uspješna samo ako se tokom 20 dana izvrši upis i uplata za cjelokupan broj emitovanih akcija.

Vlasnička struktura

Najveći udio u vlasničkoj strukturi Atlas banke trenutno ima Atlas Capital Holding limited sa sjedištem na Kipru i 48,74 odsto akcija, a od kompanija iz Atlas grupe Duška Kneževića registrovani su i Atlas Invest sa 9,78 odsto, Invest banka Montenegro sa 6,41 odsto i Otvoreni investicioni fond Atlas Mont 1,97 odsto.

Kompanija Nine iz Podgorice, čiji su vlasnici Lorenco, Paolo i Mario Gorgoni, ima 10,54 odsto, a neimenovana lica čiji je zbirni kastodi račun kod IBM 10,03 odsto akcija. Znatno manje akcija imaju Hipotekama banka sa 4,29 odsto i Hemagro East Limited sa Kipra, čiji je direktor Vladimir Bjelanović, sa 4,27 odsto.

Check Also

Najveće žrtve trgovinskog rata SAD i Kine su Japan, Južna Koreja i Tajvan

Japan, Južna Koreja i Tajvan najveće su žrtve trgovinskog rata SAD i Kine, ocijenio je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *