Koncesionari za šume duguju 5,9 miliona eura

Ukupan dug koncesionara Upravi za šume na kraju prošle godine iznosio je 5,9 miliona eura, a najveće dugovanje imala je kompanija Vektra Jakić 3,18 miliona, pokazuju zvanični podaci Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Neizmirene obaveze kompanije biznismena Dragana Brkovića, koji je i među vodećim poreskim dužnicima, odnose se na zaduženje za drvnu masu u proteklih nekoliko godina i dospjele rate reprograma duga po osnovu koncesione naknade. Vektra Jakić je u 2013. i 2014. godini državi ostala dužna ukupno 947.329 eura, a u 2016. dodatnih 281.859 eura.

Neplaćene rate za koncesione naknade po zaduženju za 2017. godinu ukupno su 930.953 eura, dok za sječu šume u Ljubišnji preduzeće duguje još 281.134 eura.

Za reprogam duga po osnovu koncesione naknade Brkovićeve obaveze su 30. novembra prošle godine iznosile 744.215 eura.

“Ogromna većina ukupnih dugovanja koncesionara označena je kao sporna i teško naplativa, a među njima i dug Vektre Jakić, dok su sigurna samo potraživanja u iznosu od 193.569 eura.Sigurna potraživanja se odnose na dugovanja aktivnih korisnika suma po osnovu koncesione naknade čije izmirenje obaveza očekujemo u toku januara tekuće godine. Od ukupnog iznosa, 12.945 eura se odnosi na kašnjenje u plaćanju rata od strane korisnika šuma koji su prihvatli reprogram poreskih potraživanja”, navodi se u Izvještaju o radu i stanju u upravnim oblastima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja za prošlu godinu, koji je usvojen na posljednjoj sjednici Vlade.

Dio duga čine potraživanja od kompanija koje su privatizovane ili likvidirane, ali u Upravi za šume ističu da je dug evidentirala i Poreske uprave, u čijoj je nadležnosti prinudna i ostale mjere naplate.

U prošloj godini dugoročni zakupci, jednogodišnji korisnici šuma i kupci drvnih sortimenata, sanitara i zapljena trebalo je za na knade ukupno da daju 5,66 miliona eura, a naplaćeno je 5,23 miliona eura. Od tog iznosa, 1,48 miliona je od dugoročnog korišćenja šuma, 2,82 miliona od prodaje drveta u dubećem stanju, 362.150 eura od aukcijske prodaje drveta, dok je po osnovu dugovanja iz ranijih godina naplaćeno još 559.124 eura.

Potpisnici ugovora o prodaji drveta u dubećem stanju duguju 102.642,58 eura, ali se i ovdje navodi da će potraživanja sigurno biti naplaćena početkom 2019. godine, jer su u pitanju “postupci povraćaj a PDV-a korisnicima šuma”.

Značajno manja su zaostala dugovanja za aukcijsku prodaju drveta od 28.267 eura i za obaveze iz prethodnih godina od 1.790 eura.

Check Also

Uplaćeni kapital “ToMontenegro” uvećan na 19 miliona eura

Vlada Crne Gore na današnjoj sjednici donijela je odluku da se uplaćeni kapital avio-kompanije “ToMontenegro” …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *