Devet savjeta za refinansiranje kredita

Želite da refinansirate kredit koji otplaćujete, ali ne znate kako ili niste sigurni u to da će vaš zahtjev biti odobren? Pročitajte nekoliko korisnih savjeta koji vam mogu biti od pomoći ukoliko ste odlučili da konsolidujete svoja zaduženja u jedan jedinstveni kredit sa nižom kamatnom stopom.

1. Kreditni rejting

Jedan od najbitnijih parametara po kojima se odlučuje da li će nekome biti odobren bilo kakav kredit, nezavisno od vrste i iznosa kredita, jeste kreditni rejting. Često se dešava da ljudi nisu svjesni važnosti ovog rejtinga, niti umeju da ga izračunaju sami – pa tako, na primjer, iako vaša plata sama po sebi može da podnese opterećenje plaćanja rata ne znači da imate dobar kreditni rejting. Kreditni rejting predstavlja barometar vaše finansijske odgovornosti. Naime, većina banaka će procijeniti vaš kreditni rejting i to da li ste ispunjavali svoje finansijske obaveze i plaćali rate na vrijeme.

2. Druga zaduženja

Pokušajte da prije nego što zatražite kredit za refinansiranje pokrijete što više zaduženja – hipoteku, lizing, ostale kredite, kreditne kartice, minus na računu… Sva ta zaduženja računaće se kada zajmodavac bude uzimao Vaš zahtjev u razmatranje.

3. Prihodi

Bankama i kreditnim kućama veoma je bitno da imate prihode dovoljne da otplatite svoje kredite. Zajmodavci žele dokaz stabilnih i stalnih mjesečnih prihoda, kao i novčanih tokova. Dobro proučite svoje mjesečne prihode i odliv novca, a računajte i na to da kada odbijete ratu kredita treba da Vam ostane dovoljno novca za sve potrebe. Dodatni savjet: Ako nemate dovoljne prihode, šansu da dobijete kredit možete povećati tako što ćete odabrati žiranta sa dobrim kreditnim rejtingom!

4. Zaposlenje

Stavka koja će Vam možda djelovati banalno, ali podrazumijeva se da morate biti zaposleni kada uzimate kredit za refinansiranje. Postoje neki izuzeci, poput refinansiranja studentskih kredita, no, za refinansiranje svih ostalih kredita morate imati potvrdu o zaposlenju.

5. Odnos zaduženja i prihoda

Zajmodavci će se fokusirati na odnos između vaših zaduženja i mjesečnih primanja. Taj odnos računa se tako što se uzmu Vaša ukupna mjesečna zaduženja, podele Vašim primanjima i dobijeni iznos pretvori u procente. Uzmimo, na primjer, da su Vaša mjesečna primanja 50.000 dinara, a mjesečna rata 5.000 dinara – odnos između vaših zaduženja i prihoda iznosi 10%.

6. Ako Vaš zahtjev bude odbijen, provjerite još jednom svoj kreditni izvještaj!

Pregledajte još jednom svoj kreditni izvještaj kako biste bili sigurni da Vam se nije potkrala neka greška u njemu.

7. Konsolidujte zaduženja

Ukoliko imate puno zaduženja, ona će negativno uticati na vaš kreditni izvještaj. Pokušajte da ih konsolidujete prije podnošenja zahtjeva.

8. Poboljšajte odnos svojih zaduženja i primanja

Čuveni DTI (debt-to-income) racio je jedna od najbitnijih stavki za odobrenje zahtjeva. Ako smanjite svoja dugovanja, smanjiće vam se i DTI, što je presudno za odobrenje kredita.

9. Obratite pažnju na kamatne stope

Kada uzimate kredit za refinansiranje, cilj je da smanjite svoja mjesečna novčana opterećenja i konsolidujete zaduženja. Osigurajte se da ste dobro izabrali kredit za refinansiranje sa fiksnom kamatom, da ne biste bili neprijatno iznenađeni u slučaju da dođe do rasta kamatne stope.

Izvor: Kamatica.com

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.