U momentu stečaja u Invest banci zajmovi 18,3 miliona eura

U Invest banci Montenegro (IBM) u momentu uvođenja stečaja, odnosno 4. januara tekuće godine, 267 klijenata imalo je ukupno 18.318.671 eura kredita. Ostala potraživanja ove banke na isti dan su bila 4.935.505 eura od 93 fizička lica 407.89 eura, a od pravnih lica 4.527.613 eura, rečeno je Pobjedi iz ove banke.Svi ovi krediti, odnosno ostala potraživanja dospjela su u cjelini danom uvođenja stečaja. Tada su i pozvani svi dužnici ove banke da svoje dugove izmire bez odlaganja. Mnogi su se odlučili da kredit zatvore kroz refinansiranje kod druge banke.

Izmirivanje

Klijenti IBM u stečaju koji imaju kredite ovih dana su se, međutim, žalili da nemaju detaljna uputstva kako da izmire dug. Kažu da im je dat jedan žiro račun na koji mogu da uplate iznos svog kredita u bilo koj oj banci i da strahuju da ih to može dovesti u probleme jer nema detaljnih podataka o njihovom kreditu na uplatnici. Tragom ovih nedoumica, Pobjeda je pitala stečajnu upravu na koji način se nastavlja izmirivanje kredita, a iz IBM su pojasnili da je to regulisano članom 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka.

“Unovčavanje imovine banke, koja ulazi u stečajnu masu, sprovodiće se na način propisan odredbama člna 44 Zakona o stečaju i likvidaciji banaka. Danom otvaranja stečajnog postupka, u skladu sa odredbama zakona, gase se svi računi banke. Na zahtjev stečajnog upravnika otvoren je novi račun preko kojeg će se vršiti poslovanje banke u stečaju. Invest banka Montenegro u stečaju je na dan otvaranja stečajnog postupka klijente banke i druge zainteresovane informisala u formi obavještenja o načinu izmirivanja dospjelih obaveza, koje mogu da nađu i na sajtu banke, a i da dobiju u poslovnim prostorima banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.115”, kazao je našoj redakciji stečajni upravnik Milan Rakočević.

On je dodao da su sve uplate klijenata banke evidentirane u poslovnim knjigama.

“Potvrdu ovih navoda klijenti mogu dobiti ličnim uvidom ili na drugi prikladan način”, objasnio je upravnik.

(Opširnije u Pobjedi)

 

Check Also

Region sve više trguje u BiH

Strani državljani su za deset mjeseci ove godine podnijeli 191.930 zahtjeva za povrat poreza u …

Leave a Reply

Your email address will not be published.