Pri kraju proces od 100 hiljada koraka: Rađa se novi Agrokor

Sprovođenje nagodbe u Agrokoru mogla bi, prema najavama vanredne uprave koncerna, završiti u prvom kvartalu 2019. godine.

Taj proces, koji ima više od sto hiljada koraka, pripremiće kompaniju za ulazak novih vlasnika, što znači i novu korporativnu strukturu i nove vlasničke kompanije u Holandiji, transfer sve imovine, sertifikata, koncesija, ugovora o radu, brendova, izvještava Indikator.ba.

Na sjednici privremenog povjerilačkog vijeća koja je održana 20. decembra prezentovani su status implementacije nagodbe i preliminarna ocjena spremnosti za implementaciju nagodbe.

Kako je tada rečeno, neodrživa društva, za koje se planira proces transfera poslovne cjeline na nova društva, u procesu su finalizacije svojih planova implementacije na osnovu pilot planova koji su pripremljeni u Ledu i Konzumu.

U procesu implementacije, navode u Agrokoru, primarni je fokus u dijelu prijenosa poslovnih cjelina, od čega su prijenos imovine, operativni aspekti te IT implementacija najopsežniji dijelovi.

U sklopu pravnih aspekata planiranja sprovođenja nagodbe Grupa Agrokor je provela spromjenu imena novih društava. Tvrtke iz sastava Agrokora su sa posljednjim danom 2018. godine dobila nova imena te po završetku sprovođenja nagodbe svom starom imenu dodaju i riječ “plus” pa sada na primjer Konzum posluje pod imenom Konzum plus, Jamnica pod Jamnica plus itd… U prelaznoj fazi sjedišta svih novih društava bit će u Zagrebu, a po sprovođenju nagodbe biće vraćena u gradove u Hrvatskoj u kojima su sada.

Nakon što je završen proces registracije novih imena budućih društava Grupe Agrokor, na Trgovačkom sudu u Zagrebu krenuo je i proces imenovanja uprava i direktora novih kompanija.

Oni će, u velikoj mjeri ostati isti kao i u postojećim društvima koncerna, a do promjena će doći samo u nekoliko manjih kompanija.

Za razliku od društava koja pripadaju Agrokoru, krovna kompanija Agrokor d.d. će dobiti potpuno novo ime te više neće koristiti naziv “Agrokor”. Najavleno je da će novo ime biti inaugurirano do kraja januara, a još odranije novi Agrokor u planu nagodbe nosi ime Aisle HoldCo.

Najavljeno promovisanje imena simbolično će označiti i početak novog Agrokora a na čijem će čelu biti Fabris Peruško i Irena Weber, koji su vodili koncern i u vremenu vanredne uprave.

Aisle HoldCo je matično i holding društvo svih operativnih zavisnih društava, a njegov jedini član je Aisle Dutch TopCo.

Društvo Aisle Dutch TopCo B.V. osnovano je sa sjedištem u Amsterdamu, Holandija, a njegov jedini član je holandska fondacija Aisle STAK Stichting, osnovana radi poboljšanja fleksibilnosti i upravljivosti strukture s obzirom na očekivano veliki broj ovlaštenika novih instrumenata koji će držati vlasnička prava u novoj grupi.

Krajnji cilj je postizanje održivog nivoa duga u novoj grupi podmirenjem potraživanja povjerilaca vlasničkim i dužničkim finansijskim instrumentima (zamjenjivim obveznicama i depozitarnim potvrdama).

U sklopu sprovođenja nagodbe, iz vanredne uprave navode da je nastavljen proces planiranja prenosa različitih vrsta imovine društava koji uključuje velik broj dionika, uključujući i državna tijela. Aktivnosti koordinacije s državnim tijelima su intenzivirane.

Procesom implementacije nagodbe rukovodi Kancelarija za upravljanje projektima unutar Grupe koji, zajedno s ekspertnim timovima, projektnim timovima u operativnim društvima i savjetnicima, vodi i razvija Plan implementacije nagodbe.

Check Also

Ovo su posljednje cijene goriva u regionu

U našem regionu Hrvati plaćaju ubjedljivo najskuplje gorivo, dok vozači u Mađarskoj imaju najjeftinije naftne …

Leave a Reply

Your email address will not be published.