Saslušanje o stanju u bankarstvu 15. januara

Skupštinski Odbor za ekonomiju, finansije i budžet održaće 15. januara konsultativno saslušanje guvernera CBCG Radoja Zugića sa saradnicima na temu stanja u bankarskom sektoru nakon posljednjih dešavanja u Altas banci i IBM, kazao je predsjednik Odbora i poslanik DPS Predrag Sekulić.

Sekulić kaže da je Žugić odmah prihvatio inicijativu i dogovorili su termin za održavanje konsultativnog saslušanja.

Podsjetimo da je CBCG u petak donijela rješenja o oduzimanju dozvole za rad IBM-u i otvaranju stečajnog postupka nad tom bankom. Prethodno je Centralna banka 7. decembra uvela privremenu upravu u ovu i Atlas banku, koje su u vlasništvu biznismena Duška Kneževića. Takođe u petak, na sjednici Savjeta CBCG, privremeni upravnik Atlas banke predložio da se obavi njena dokapitalizacija.

Odmah nakon što je iz CBCG saopšteno da je otvoren stečajni postupak u IBM, oglasio se i Fond za zaštitu depozita i saopštio da će deponentima biti isplaćeni garantovani depoziti do 50 hiljada eura po deponentu.

“Danom početka isplate, potraživanja deponenata prema IBM u stečaju, u visini obračunatih garantovanih depozita, prelaze na Fond za zaštitu depozita, koji je dužan da najkasnije za 15 radnih dana od zaštićenog slučaja stavi deponentima na raspolaganje sredstva u visini obračunatog garantovanog depozita. Fond će naknadno obavijestiti deponente o tačnom datumu početka isplate i banci preko koje će se ona obaviti”, saopštili su iz Fonda.

Pravo na isplatu garantovanog depozita, kako su pojasnili, nemaju preduzeća koja se bave poslovima osiguranja, državni i opštinski organi i organizacije, fondovi za obavezno zdravstveno, penziono i socijalno osiguranje, dobrovoljni penzioni i investicioni fondovi, kao i društva za upravljanje njima, banke, kreditne unije, mikrokreditne finansijske institucije i oni koji obavljaju kreditno-garantne poslove, osobe u čije ime i za čiji račun banka obavlja poslove za koje davalac sredstava samostalno snosi rizik, kao i preduzeća koja direktno ili indirektno učestvuju sa pet odsto ili više u kapitalu ili glasačkim pravima u toj banci.

Check Also

Voli me brzo, žurim

Jednostavno. Brzo. Sigurno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *