Još se ne zna kada će biti okončani stečajevi u u KAP-u i Boskitima

Stečajevi koji su u KAP i Rudnike boksita uvedeni prije pet godina, a da još nema prave procjene kada bi mogli biti okončani, negativno utiču kako na status radnika tako i na poslovanje novih vlasnika tih preduzeća, piše Pobjeda.

Dva preduzeća u stečaju su od 2013. godine. Prema podacima Privrednog suda, riječ je o složenim postupcima i zato je nezahvalno davati procjene kada će biti okončani, imajući u vidu brojne sudske postupke koji se vode pred crnogorskim sudovima.

Na pitanje Pobjede da li zaključenje ovih postupaka zavisi od završetka svih sudskih sporova, s obzirom na to da Zakon o stečaju predviđa mogućnost zaključenja i pored sudskih postupaka, iz suda objašnjavaju da stečajni sudija može, na prijedlog stečajnog upravnika, da donese rješenje o zaključenju stečajnog postupka, ako je unovčena sva ili najveći dio imovine stečajnog dužnika, a postoje sporovi koji su u toku.

“Dakle, radi se o mogućnosti, koja se cijeni u svakom konkretnom slučaju, odnosno predmetu, a svakako, kad postoji veliki broj sporova čiji ishod može da utiče na stečajnu masu, onda i zaključenje stečajnog postupka zavisi od okončanja tih postupaka”, kazali su iz Privrednog suda.

Na pitanje ko trpi najveću štetu zbog višegodišnjeg trajanja stečajnih postupaka u KAP-u i Boksitima, više je odgovora. Novi vlasnici KAP-a i Rudnika boksita su nezadovoljni, jer, kako kažu, ne mogu da posluju kako treba na imovini koju su platili, a nemaju svojinu nad njom. Nezadovoljni su i radnici jer su im prava umanjena s obzirom da se na njih primjenjuje Zakon o stečaju.

“Pred nama i dalje stoje isti izazovi, jer stečajna uprava ni poslije toliko godina od prodaje KAP-a i Rudnika boksita nije riješila imovinsko-pravna pitanja. Obaveza stečajnog upravnika je da preda imovinu bez tereta, ali do toga još nije došlo”, rečeno je Pobjedi iz kompanije Uniprom koja je vlasnik firmi.

Čelnik Sindikata KAP-a Radoman Minić ranije je naveo da zbog nezaključenog stečaja za radnike ne važi Zakon o radu, a nemaju ni kolektivni ugovor. Imaju pravo na zaradu i doprinose, ali ne i na godišnji odmor, plaćeno odsustvo i druga prava iz radnog odnosa.

U problemu je i 160 bivših radnika Rudnika boksita kojima nije povezan radni staž za 2009. i 2010. godinu, pa neki od njih imaju privremene penzije umjesto trajnih, dok neki ne mogu ni da se penzionišu. Ovoga puta nijesmo uspjeli da dobijemo komentar od Uniproma po pitanju statusa zaposlenih u njihovim fabrikama”, kazao je Minić.

Uniprom je kupio KAP za 28 miliona eura, od kojih je platio 21 milion, a mjenica na 6,98 miliona eura mu je vraćena, jer stečajna uprava KAP-a nije uspjela da vlasništvo nad 233 hiljade metara kvadratnih prenese bez tereta i ograničenja, kako je bilo predviđeno ugovorom.

Time je, kako je ranije saopšteno iz Privrednog suda, kupoprodajna cijena za KAP u potpunosti izmirena. Za Rudnike boksita Uniprom je ponudio 5,4 miliona eura, od kojih je plaćeno 4,54 miliona, dok 860 hiljada eura, kako kažu, nijesu platili zbog neriješenih imovinskih pitanja.

Stečajni upravnici KAP-a Veselin Perišić i Rudnika boksita Mladen Marković nijesu željeli da razgovaraju o postupcima,

Iz Ministarstva ekonomije su za Pobjedu kazali da su trenutno u fazi utvrđivanja prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o stečaju, imajući u vidu primjedbe koje im je stručna javnost uputila tokom trajanja javne rasprave. Najavili su da bi ovih dana trebalo da bude objavljen izvještaj sa javne rasprave, kao i da će uskoro prijedlog zakona biti upućen na dalju proceduru prema Vladi Crne Gore.

Check Also

Svjetske berze u zelenom, sve što slijedi zavisi od trenda inflacije

Na globalnim berzama cijene akcija su prošle nedjelje porasle zahvaljujući nadi investitora da će uskoro …

Leave a Reply

Your email address will not be published.