Novi zakon za veću finansijsku stabilnost opština na sjeveru

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici, kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, utvrdila Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave, kojim se uspostavlja povoljan regulatorni okvir za podršku razvoju opština u sjevernom regionu i obezbjeđuje njihova finansijska stabilnost.

“Ključna novina utvrđena ovim Zakonom je povećanje ustupanja prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju sjevernom regionu sa 12 odsto na 50 odsto, izuzev opštini koja ima do 3.000 stanovnika kojoj se ustupa 70 odsto. Utvrđeno je i povećanje procenta ustupanja prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama koje pripadaju središnjem regionu za 2 odsto u odnosu na važeća rješenja”, saopšteno je iz Vlade.

Osim toga, definisano je osnivanje Fonda za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata, kao novog instituta, čime će se stvoriti uslovi za povlačenje sredstava EU i drugih donatora u cilju povećanja investicione aktivnosti i razvoja opština.

Vlada je donijela i novu Uredbu o organizaciji i načinu rada državne uprave.

“U okviru sa usaglašavanja sa Zakonom o državnoj upravi i Zakonom o državnim službenicima i namještenicima Vlada je utvrdila Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima, kojim se stvaraju normativni uslovi za veću efikasnost i funkcionalniji rad Uprave policije”, ističu u Vladi.

Donijeli su i Odluku o Energetskom bilansu Crne Gore za 2019. godinu, koji obuhvata bilanse električne energije, uglja, nafte, naftnih derivata i biogoriva, kao i godišnju analizu učešća energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji.

“Energetskim bilansom su predviđene i mjere za njegovu realizaciju”, naglašavaju.

U skladu sa obavezama preuzetim potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Vlada je usvojila Godišnji izvještaj o dodijeljenoj državnoj pomoći u Crnoj Gori u 2017. godini, jedanaesti do sada.

“U okviru kadrovskih pitanja, Vlada je predložila Skupštini akcionara „Luka Bar” AD Bar, da za članove novog Odbora direktora, predstavnike državnog kapitala, izabere Nedžiba Ibrišimovića, Vladana Radonjića, Draganu Čenić i Vojina Žugića“, zaključuje se u saopštenju.

Check Also

Može li Jim Farley pokrenuti Ford?

Kriza u automobilskoj industriji ogleda se i u činjenici da ljudi na vodećim pozicijama u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *