Ilustracija

U Baru će se graditi gasna elektrana

Sve geološke predispozicije na dnu Jadranskog mora ukazuju da Crna Gora ima velike količine gasa i solidne količine nafte. Zbog toga su, kako je potvrđeno iz više izvora, već počele pripreme za uspostavljanje prve gasne elektrane u Baru, prenosi portal Standard.

I ranija istraživanja idu u prilog informaciji da u našem dijelu Jadrana ima nafte i gasa. Albanija uveliko eksploatiše ove vrijedne resurse, a gotovo sigurno u jednom od blokova u blizini Bara biće pronađen gas, pa se uveliko radi na uspostavljanju sistema koji bi povezao platformu kopno.

U gasnoj elektrani će se proizvoditi električna energija, a ono što je najvažnije minimalni su negativni efekti po ekologiju. Naime, spaljivanjem gasa stvara se prvenstveno voda i vrlo malo ugljen dioksida.

Podsjećamo, tokom prvih sedam dana rada, brod za 3D seizmičko istraživanje Polar Empress, završio je snimanje oko 300 km2 što je oko 22 odsto ukupne površine blokova 4, 5, 9 i 10 u crnogorskom podmorju.

“U ovom periodu, 3D seizmičko snimanje je realizovano bez problema i zastoja. Sve mjere zaštite životne sredine i monitoringa parametara životne sredine se sprovode u skladu sa Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu. Licencirani posmatrači morskih sisara i kornjača koji se nalaze na brodu Polar Empress u navedenom periodu nisu registrovali promjene koje bi mogle da ukažu na negativan uticaj 3D snimanja na biodiverzitet mora”, saopštili su u Upravi za ugljovodonike.

Pored toga, kako dodaju, u ovom periodu nije zabilježeno prisustvo morskih sisara i kornjača u “sigurnosnoj” zoni (zona u radijusu od 700 m od broda).

“3D seizmičko istraživanje crnogorskog podmorja na blokovima 4, 5, 9 i 10 počelo je, 19. novembra u ranim jutarnjim časovima(4:00 CET) i trajaće, ako sve bude po planu i vremenski uslovi to dozvole 34 dana rada. Istraživanje na blokovima 4, 5, 9 i 10 vrši kompanija Shearwater za potrebe koncesionara ENI/Novatek na ovim blokovima. Istraživanje se obavlja u skladu sa Ugovorom o koncesiji za istraživanje i proizvodnju ugljovodonika sa koncesionarima Eni/Novatek, koje je sastavni dio radnog programa po tom ugovoru”, zaključuju iz Uprave.

Izvor: Standard.co.me

Check Also

Penzije ipak dižu za 8,35 procenata

Vlada će na današnjoj sjednici dati saglasnost Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO) da vanredno …

Leave a Reply

Your email address will not be published.