Kastodi banka – svijet investiranja na dlanu

Svjesni činjenice da kamatne stope na štednju u posljednjih nekoliko godina opadaju, potrebno je pronaći alternativni način kako biste uspjeli da uložite višak sredstava, a da pritom dobijete zadovoljavajući prinos.

Većina se uglavnom odluči da sredstva investira u hartije od vrijednosti. Kako je crnogorsko tržište nelikvidno, sa ograničenom ponudom kvalitetnih hartija u koje se može investirati, potrebno je proširiti polje interesovanja na hartije od vrijednosti sa inostranih tržišta. Vjerovatno smatrate da je dostupnost svjetskih tržišta iz Crne Gore relativno ograničena, međutim, uticaj globalizacije nas je doveo na prag skoro svih svjetskih tržišta. Sve što je potrebno za trgovanje „vani“ je kastodi račun.

Šta je to zapravo kastodi račun?

Kastodi račun je zbirni račun hartija od vrijednosti gdje se kao nominalni vlasnik pojavljuje kastodi banka, dok su imena stvarnih vlasnika poznata samo kastodi banci, odnosno sakrivena su. Posredstvom kastodi računa možete trgovati na crnogorskom tržištu, međutim, najznačajnija odlika kastodi računa je što on omogućava trgovanje skoro svim hartijama od vrijednosti koje se kotiraju na svjetskim tržištima, a, nakon toga, i čuvanje kupljenih hartija na njemu.

Lepeza hartija koje možete držati na kastodi računu u Erste banci je raznolika i obuhvata:

  • akcije,
  • obveznice (državne i korporativne),
  • opcije,
  • UCITS i AIF fondove,
  • hedž fondove i slično.

Koristeći najsavremeniju Bloomberg platformu i brokersku mrežu Erste Grupe, Erste banka ima direktan pristup razvijenim svjetskim tržištima, a nalozi koje primimo su na tržištu za manje od jednog minuta, što našim klijentima daje mogućnost brzog djelovanja i reagovanja u skladu sa situacijom na tržištu.

Šta radi Odjeljenje kastodi poslova?

Osnovna uloga Odjeljenja kastodi poslova je da se brine o hartijama na vašem kastodi računu. Kastodi banka za vaš račun prikuplja dividendu ostvarenu na osnovu vlasništva nad akcijama, kao i kamatu po osnovu obveznica. Zahvaljujući nama uvijek ćete  biti u toku sa svim bitnim aktivnostima kompanije u čije hartije ste investirali, biće vam dostupne sve informacije relevantne za poslovanje kompanije i bićete obaviješteni o skupštinama akcionara i najavljenim isplatama dividende ili kamate.

U tom smislu, treba imati u vidu sljedeće: državne obveznice po pravilu nose najmanji rizik, ali zato imaju i najmanji prinos.

Nezaobilazno pitanje je kako odlučiti gdje investirati sredstva? Najbitnije je procijeniti koliko rizika ste spremni da preuzmete. Uobičajeno je da hartije od vrijednosti koje imaju veće prinose sa sobom nose i veći rizik, i obratno. U tom smislu, treba imati u vidu sljedeće: državne obveznice po pravilu nose najmanji rizik, ali zato imaju i najmanji prinos (primjera radi, crnogorske obveznice koje dospijevaju 2021. godine imaju prinos oko 1,5% na godišnjem nivou, dok obveznice koje dospijevaju 2025. godine imaju prinos oko 3,3%).

Velike stabilne evropske firme koje se kotiraju na razvijenim tržištima imaju nešto veći rizik, koji vlasnici akcija svojevoljno preuzimaju, ali je njihovo poslovanje prilično predvidivo i ove kompanije po pravilu redovno isplaćuju dividende. Tako, na primjer, njemački Daimler, proizvođač Mercedes automobila, godinama isplaćuje dividendu svojim akcionarima. Posljednji dividendni prinos iznosilo je 5,55%, dok petogodišnji rast dividende ove kompanije iznosi 10,66%. Na razvijenim tržištima ima mnogo sličnih primjera.

Ukoliko investirate u kompaniju koja se dokaže kao uspješna, zarada je ogromna.

Na kraju, kompanije koje se bave modernim tehnologijama nose sa sobom najveći rizik, imajući u vidu da posluju u relativno novim granama i da je teško predvidjeti koliko dugo će njihovi proizvodi i usluge biti u trendu. U tom smislu, ukoliko investirate u kompaniju koja se dokaže kao uspješna, zarada je ogromna (na primjer Facebook – investitori su zaradili 562,50% u zadnjih 6 godina), ali i obratno – ukoliko kompanija u koju uložite ne uspije da održi svoje poslovanje gubici mogu biti značajni (npr. Snapchat – investitori su izgubili 72% u posljednjih godinu i po).

Kako na najbolji način investirati?

Generalni  savjet je da napravite izbalansiran portfolio koji će u dužem vremenskom periodu ostvarivati svoj cilj, a to je postepeno i stabilno uvećanje vaše štednje u cilju sigurnije i ugodnije budućnosti. Shodno tome, najveći dio portfelja čija je namjena štednja treba da bude investiran u obveznice i akcije stabilnih kompanija, a manji dio u rizičnije hartije.

Kod investiranja je izuzetno bitno da ulažete u hartije iz industrije koju razumijete i najbolje poznajete. Istražite koje su to prednosti koje „vaša“ kompanija može imati u budućnosti i na taj način pronađite onu čija je trenutna vrijednost potcijenjena i čekajte da „poraste“. Naravno, Erste banka je tu da vam pruži sve potrebne informacije u vezi sa kompanijama – od poslovnih rezultata, preko relevantnih analiza, sve do svakodnevnih informacija u vezi sa poslovanjem i tržištima uopšte.

Kad ste odlučili koje hartije želite da kupite, preostalo vam je samo da otvorite kastodi račun. Otvaranje kastodi računa je jednostavno. Potrebno je da nam, kao fizičko lice, dostavite kopiju identifikacionog dokumenta. Za poslovne subjekte je neophodna sljedeća dokumentacija:

  • Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata
  • OP obrazac
  • Identifikacioni dokument ovlašćenih lica
Ne zaboravite da vi najbolje znate „gdje“ sa svojim novcem. Bitno je da provjerite sve dostupne informacije o hartijama u koju želite da investirate i da vjerujete u svoju odluku, jer, kako kaže Warren Buffett: „Najteži dio u vezi s ulaganjem je – povjerenje u samog sebe”. Morate razdvojiti svoj um i stavove od stavova mase i javnosti. Mentalitet većine čini da se pojedinačna inteligencija spoji u jednu, prosječnu vrijednost. Donositi pametne odluke ne znači uvijek biti strogo racionalan.“

Piše: Danka Krgović, Stručni saradnik za kastodi poslove, Odeljenje kastodi poslova – Sektor riznice

Izvor: blog Erste banke

Check Also

Bitcoin preko 40.000 dolara

Nakon prekjučerašnjeg blagog pada vrijednosti, tržište kriptovaluta je jutros u zelenom i bilježi blagi rast.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *