Manje loših kredita, banke očekuju nastavak ublažavanja kreditnih uslova

Tokom septembra je zabilježen dalji pad nekvalitetnih kredita, pa je učešće NPL-a sniženo na 6,7 odsto. Takođe je registrovan i pad prosječne ponderisane efektivne aktivne kamatne stope, koja je, na kraju septembra 2018. godine, iznosila 6,4 odsto, što je za 0,58 procentih poena niže u odnosu na septembar prethodne godine, saopšteno je nakon današnje sjednice Savjeta Centralne banke Crne Gore.

Savjet je razmatrao i usvojio Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za II kvartal 2018. godine. Radi se o novoj vrsti publikacije koju će Centralna banka Crne Gore ubuduće objavljivati redovno, na kvartalnom nivou, sa ciljem dobijanja uvida u ključne determinante ponude i tražnje za kreditima privrede i stanovništva.

“Rezultati ankete ukazuju da su tokom drugog kvartala 2018. godine, prema ocjeni banaka, kreditni standardi za privredu i stanovništvo ublaženi. Banke očekuju ublažavanje standarda za mikro, mala i srednja preduzeća i stanovništvo i tokom narednog kvartala, dok kod kreditiranja velikih preduzeća očekuju blago pooštravanje kreditnih standarda”, saopšteno je iz CBCG.

Prema njihovoj ocjeni na ublažavanje standarda za kreditiranje najviše je uticala konkurencija u bankarskom sektoru i veća spremnost na preuzimanje rizika.

“Kreditni uslovi za privredu i stanovništvo su u drugom kvartalu povoljniji u odnosu na prethodni kvartal, posebno po osnovu nižih marži, provizija i naknada. Banke očekuju nastavak ublažavanja kreditnih uslova i u narednom kvartalu, osim u pogledu zahtjeva kolaterala pri kreditiranju privrede, gdje predviđaju pooštravanje. Banke ocjenjuju da je tokom drugog kvartala tražnja za kreditima privrede i stanovništva porasla”, navode u CBCG.

Tražnja privrede bila je, kako napominju, vođena potrebom za finansiranjem kapitalnih investicija, obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanovništva glavni faktori rasta tražnje potrebe za refinansiranjem postojećih dugova, kao i kupovina nepokretnosti i trajnih potrošnih dobara.

Konstatovano je da su aktivnosti Centralne banke sprovedene tokom septembra 2018. godine realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim Programom rada Centralne banke za tekuću godinu.

Prema konačnim podacima MONSTAT-a, realna stopa rasta BDP-a Crne Gore u 2017. godini iznosi 4,7 odsto, dok je prema preliminarnim podacima u prvom i drugom kvartalu 2018. godine ostvaren rast od 4,5 odsto, odnosno 4,9 odsto u odnosu na isti period 2017. Konstatovano je da međunarodne institucije (Evropska komisija, MMF, Svjetska banka, EBRD i druge) prognoziraju rast crnogorskog BDP-a u 2018. godini i da se njihove projekcije kreću u rasponu od tri do 3,8 odsto”, zaključuju u CBCG.

Check Also

Elektroprivreda tužila kazino zbog 56 eura duga

Pred Privrednim sudom u toku je posve neobičan spor u kome Elektroprivreda od kompanije “Maestral …

Leave a Reply

Your email address will not be published.