Centralna banka BiH

Centralna banka BiH izašla iz gubitka

Centralna banka BiH izašla je iz gubitka koji je imala na polugodištu, te je za devet mjeseci 2018. godine ostvarila neto dobit od 1,0 milion KM, izvještava Indikator.ba.

Centralna banka je za period januar-juni 2018 godine, prema nerevidiranom izvještaju, imala gubitak od 3,4 miliona KM kao rezultat primjene Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja (MSFI), koji je uveden od 1. januara 2018. godine. MSFI standardi nalažu kontinuirano priznavanje očekivanih kreditnih gubitaka po principu “pogleda unaprijed” i ažuriranje na svaki izvještajni datum radi prikaza rizika kojim je izložena bančina finansijska imovina.

Povratak u pozitivnu zonu poslovanja Banka je ostvarila sa postignutom neto dobiti u trećem kvartalu od 4,4 miliona KM.

U zabilješki uz finansijski izvještaj CBBiH za devet mjeseci 2018. navodi se da su nepovoljni tržišni uslovi kojima je Banka dugi niz godina izložena, a koji dolaze iz međunarodnog okruženja, nastavljeni i u 2018. godini.

Posebno negativan pritisak na poslovanje Centralne banke vrše izuzetno nepovoljni uslovi tržišta eurozone u vidu neagativnih kamatnih stopa na depozite na vrijednosne papire u koje se plasiraju devizne rezerve Centralne banke BiH.

– Centralna banka BiH, kao i druge centralne banke u svijetu, nije profitno ortijentisana finansijska institucija i njena uspješnost se ne može mjeriti po finansijskom rezultatu, već po ostvarenju zakonom postavljenih ciljeva vezanih za montarnu stabilnsot, dodaje se u zabiljšci.

Check Also

Cijena zakupa plaža zavisiće od sezone

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom tokom ljeta će, u saradnji sa zakupcima plaža i …

One comment

  1. E, sad primijeniti na naše stanje, gdje je MSFI uveden, a svi u teškom plusu?

    Nema što, taman kako odgovara CB CG a da se ne vidi njihova odgovornost u provjei primjene, posebno ako su tačne informacije da su pomiješali Bazel 3 i IFRS 9.A jedino im je važno bilo da ne poremete 3025- konto kapitala.
    Sačekati treba da eksterni revizori na kraju godine evaluirali pouzdanost uvedenog standarda u knjigama banaka, mada će se i dalje morati raditi izvještaji prema matičnim kućama i izvještaji u skladu sa CG propisima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *