IPA projekat HAMLET: Promocija zanatske proizvodnje, kulture i eko turizma

Drugi sastanak partnera na IPA projektu HAMLET održan je na Cetinju 30. oktobra, u organizaciji Ministarstva kulture Crne Gore kao projektnog partnera i Ministarstva kulture Republike Albanije kao glavnog partnera projekta.

Na sastanku je definisan plan realizacije aktivnosti u 2018. godini, koji podrazumijeva mapiranje tradicionalnih zanata i malih i srednjih preduzeća koja djeluju u oblasti kulture i turizma, organizovanje turističkih ruta i poboljšanje infrastrukture kroz postavljanje signalizacije na kulturnim dobrima.

Prisutnima se u ime Ministarstva kulture obratio Dražen Blažić, državni sekretar koji je naglasio da je projekat HAMLET koncipiran sa uvjerenjem da promocija materijalne i nematerijalne kulture u kontekstu kreativnih industrija znatno doprinosi turističkoj valorizaciji i prezentaciji regiona kao jedinstvene destinacije.

Blažić je podsjetio da Ministarstvo kulture u okviru Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora pored ovog, realizuje još dva projekta na kojima učestvuje u svojstvu glavnog partnera.

Arlinda Kondi, šefica odjeljenja za kulturni razvoj u Ministarstvu kulture Republike Albanije istakla je značaj višegodišnje saradnje ministarstava kulture dvije države, posebno u kontekstu realizacije Programa saradnje u oblasti kulture potpisanog juna ove godine. Valorizacija ruralnih cjelna i promocija tradicionalnih zanata sa ciljem unaprjeđenja preduzetništva je jedan od očekivanih rezultata projekta, što će doprinijeti kulturnoj saradnji u regionu, naglasila je Kondi.

Projekat HAMLET, realizuje se u okviru Prvog poziva Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora, a baziran je na promociji manje poznatih turističkih destinacija koje baštine ruralnu arhitekturu i kulturnu posebnost.

Izabrani lokaliteti u Crnoj Gori koji će biti obuhvaćeni projektom su prostor Skadarskog jezera i Bihorska oblast, a glavne aktivnosti projekta, koji se realizuje do aprila 2020. godine, odnose se na promociju materijalne i nematerijalne kulturne baštine, posebno tradicionalnih zanata, sa ciljem turističke valorizacije.

Ministarstvo kulture na ovom projektu učestvuje kao projektni partner, a Zajednica opština Crne Gore kao pridruženi partner. Glavni partner na projektu je Ministarstvo kulture Albanije, a ostali partneri su Istraživački institut URI iz Albanije, CNA Bari (Zanatska komora) i Puglia Promozione (Regionalna agencija za turizam), dok je Regija Pulja pridruženi partner. Odobreni budžet projekta iznosi 975,800.00 €, od čega je predviđeni budžet Ministarstva kulture 203,260.00 €.

Check Also

Njemački državljani i firme uložili u kupovinu nekretnina u Crnoj Gori najviše novca od svih stranaca

Njemački državljani i firme uložili su prošle godine u kupovinu nekretnina u Crnoj Gori najviše …

Leave a Reply

Your email address will not be published.