Raičković: Cilj AMM kvalitet koji prate rezultati, reference, izvrsnost i odgovornost

Cilj Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) nikad nije bila masovnost, već kvalitet koji prate rezultati, reference, izvrsnost i odgovornost, poručio je predsjednik AMM Budimir Raičković.

On je, na svečanoj sjednici Upravnog odbora povodom pet godina od osnivanja AMM, rekao da je Asocijacija za taj period ostvarila sve zacrtane ciljeve.

„Postali smo moderna, poslovno-društvena organizacija, snažan glas i krovna institucija menadžera Crne Gore, respektabilan i uvažen partner državnim i lokalnim institucijama, djelujemo u pravcu povezivanja i bolje saradnje svih poslovnih organizacija, podstičemo regionalnu saradnju i povezivanje menadžera na prostoru ex YU i punopravni smo član evropske organizacije menadžera“, istakao je Raičković.

Prema njegovim riječima, AMM nema nikakvu skrivenu političku agendu, ali imamo pravo i obavezu da, kako je rekao, u ime onih koji upravljaju kompanijama i organizacijama i snose odgovornost za rezultate, „iznese mišljenje o ključnim privrednim, ali i društvenim kretanjima“.

Raičković je podsjetio da je Upravni odbor dao punu podršku evroatlanskim integracijama, jer smatra da je, kako je naveo, to put koji donosi prosperitet državi i njenim građanima.

„Generalno, saradnja sa državnim institucijama i lokalnim samoupravama je ostvarena, ali cijenimo da ima još puno prostora za njeno unapređenje i intenziviranje. Ostajemo otvoreni za saradnju sa svim poslovnim i sindikalnim organizacijama na principima ravnopravnosti i međusobnog uvažavanja“, istakao je Raičković.

On je kazao da vjeruje da će i država u aktivnostima AMM prepoznati rezultate i kvalitet koji, kako smatra, zavređuje pažnju.

„Vjerujem da će nam država dati adekvatnu institucionalnu podršku, jer treba zajednički da radimo na edukaciji i unapređenju ljudskih resursa, profesionalizaciji, kao i na ostalim pitanjima od značaja za ekonomski i društveni napredak Crne Gore“, istakao je Raičković

Predsjednik CEO Foruma AMM, Slavoljub Popadić, smatra da će narednih pet godina obilježiti kontribucija Asocijacije na okvirima koje, kako je naveo, Crna Gora pravi na putu ka pristupu Evropskoj uniji (EU).

On je rekao da menadžeri imaju posebno mjesto na tom putu i da ne mogu biti pasivni posmatrači nego da moraju biti aktivni sudionici.

Popadić je ocijenio da opominje što je veliki broj mladih napustilo područje Balkana, navodeći da je to nešto što obavezuje menadžere da o tome povedu računa.

„Ako posmatramo model zapošljavanja svršenih visokoškolaca kroz pripravničku praksu u našim kompanijama, moramo se ozbiljno zapitati koliko doprinosimo da taj proces bude koristan za te ljude, koliko oni nauče za devet mjeseci, da li im je znanje koje odnose iz kompanija dobro i dovoljno da nastave rad u kompanijama ili negdje drugo“, smatra Popadić.

Prema njegovim riječima, praksa pokazuje da u ovom trenutku dosta privrednih subjekata ne obraća preveliku i potrebna pažnju edukovanju mladih koji su na pripravničkom.

„Mi, kao menadžeri, bi morali da se okrenemo tome na ozbiljniji način. Da vodimo računa da svaki mladi čovjek, koji dođe u našu kompaniju, ima mentora, da svaki mladi čovjek ima jasan program edukacije i da mi kao menadžeri pratimo progres tog mladog čovjeka. Ako ne radimo tako, ako te mlade prepustimo samima sebi, ako im potpišemo dokumente bez neophodnog znanja, učinili smo im veliku medvjeđu uslugu“, istakao je Popadić.

On je ocijenio da mladim treba ukazati povjerenje, dati im da vode male ili velike projekte, ispoštovati ono što naprave, kao i pomoći im ako pogriješe.

Popadić je istakao da bi više trebalo koristiti mogućnosti evropskih fondova.

Potpredsjednik AMM, Vinko Nikić, rekao je da Crna Gora sve dublje ulazi u evropske integracije.

„Sjutra, kada budemo članica EU, bićemo na otvorenom konkurentskom tržištu, gdje će menadžeri biti od presudne važnosti za kvalitet, rast i razvoj naših preduzeća. Neće biti lako zadržati menadžere, ali isto tako konkurencija će biti žestoka“, istakao je Nikić.

On je ocijenio da je dobro što postoji krovna asocijaciju, poput AMM, „koja koliko je god moguće, svakodnevnim radom i djelatnostima, inkorporira najbolju moguću menadžersku praksu“.

Dekan Ekonomskog fakulteta, Nikola Milović, ukazao je da 40 odsto zanimanja koja su trenutno aktuelna, 2020/21.godine neće postojati.

„Živimo u vremenu koje se izuzetno brzo mijenja, i u takvom vremenu moramo da djelujemo. Zbog toga apelujem na sve donosioce odluka, posebno onih koje utiču na druge u samim kompanijama, da budemo menadžeri onakvi kakvi treba da budemo i da budemo menadžeri koji i u javnom sektoru i privatnom su pravi primjeri za crnogorsko društvo“, istakao je Milović.

Član Izvršnog odbora AMM i predsjednik Odbora za HR, trening i edukaciju, Veliša Stamatović, ukazao je na važnost podizanja svijesti o ljudskim resursima.

„Ljudski resursi su srce organizacije, oni treba da se brinu o bogatstvu, koje svaka firma posjeduje. Nijedna organizacije se ne može razvijati bez adekvatnog razvoja ljudskih resursa, bez adekvatne posvećenosti svakom čovjeku“, ocijenio je Stamatović.

On smatra da ne postoje loši radnici.

„Postoje pogrešni ljudi koji rade na pogrešnim pozicijama. Svako od nas ima nedostatke i prednosti i jako je važno da to prepoznamo, da postanemo svjesni, da upoznamo sami sebe i da se na bazi toga razvijamo“, ocijenio je Stamatović.

Član Upravnog odbora AMM i predsjednik Odbora za digitalnu transformaciju, Vladan Tabaš, smatra da ako Crna Gora na vrijeme realizuje digitalnu transformaciju, iako je ekonomski nerazvijena zemlja, ne može prevazići veliki jaz koji je dijeli od ekonomski razvijenih zemalja, ali ga, kako je ocijenio, može ubrzano smanjivati.

„Ili što je još gore, ako ne uskočimo u voz digitalne transfomacije, definitivno ćemo zaostati trajno“, istakao je Tabaš.

On je ukazao na istraživanje prema kojem će skoro trećina preduzeća, koja se digitalno ne tranformišu, biti ugrožena ili će nestati narednih pet godina u svijetu.

„To je vrlo ozbiljna poruka svima nama“, istakao je Tabaš.

Članica Izvršnog odbora AMM i predsjednica Odbora za PR i marketing, Ana Martinović, kazala je da je odbor na čijem je čelu konstituisan ove godine.

Ona smatra da upješno poslovanje, treba da isprate dobre komunikacije.

„Bez obzira da li ste menadžer u Vladi ili nekoj privatnoj kompaniji ili malom preduzeću, da proizvodite najbolji proizvod ili imate najbolji projekat, ukoliko ga dobro ne komunicirate interno i ka spoljnoj javnosti, onda je sav trud uzalud“, istakla je Martinović.

Kako je pojasnila, zbog toga su odlučili da prva aktivnost Odbora za PR i marketing bude obuka Savremeno komuniciranje ZA savremeno poslovanje, koju realizuju u saradnji sa Upravom za kadrove Crne Gore.

„U četvrtak počinjemo sa obukom, u prostorijama Uprave za kadrove, imamo veliki broj kandidata. Obuka će trajati mjesec i po i zbog velikog interesovanja nastavićemo je i u 2019. godini, jer komuniciranje je osnova dobrog i uspješnog poslovanja, što zna svaki uspješni menadžer”, istakla je Martinović.

Čestitke povodom pet godina od osnivanja AMM uputili su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, glavni menadžer Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika Esad Čolaković, predsjednica Srpske asocijacije menadžera Stanka Pejanović i predsjednik Evropske konfederacije menadžera Ludger Ramme.

Izvor: PR Centar

Check Also

Još dva dana za glasanje za najbolje projekte na konkursu „Za svako dobro“

Još dva dana su ostala za onlajn glasanje za najbolje projekte na konkursu Crnogorskog Telekoma …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *