Nastavak učešća crnogorske delegacije na zasijedanju Svjetske banke i MMF-a

Delegacija Crne Gore koju predvode ministar finansija Darko Radunović i guverner Centralne banke Crne Gore Radoje Žugić nastavila je učešće na godišnjem zasjedanju MMF-a i Svjetske banke.

Delegacija je učestvovala na konferenciji povodom predstavljanja “Regional Economic Outlook” izvještaja. Tokom konferencije, kojom je presjedavao predsjednik Evropskog odsjeka Međunarodnog monetarnog fonda, Poul Thomsen, konstatovano je da se očekuje nastavak ekonomske ekspanzije, ali nešto sporijim tempom zbog porasta rizika. Kao ključni izvori rizika navedeni su: slabljenje eksterne tražnje, više cijene goriva i usporavanje poslovnog ciklusa u Evropi. Zaključeno je da se može očekivati usporavanje rasta, ali i dalje relativno visok rast. Preporuka za vođenje ekonomskih politika je da se postepeno “gradi” prostor za manevar monetarne i fiskalne politike.

Potpredsjednik Svjetske banke Cyril Muller je istakao da se Crna Gora danas suočava sa manje izazova u odnosu na prethodni period, te da su neophodne strukturne reforme kao puna podrška fiskalnoj konsolidaciji. Posebno je naglasio povjerenje koje je izgrađeno između Svjetske banke i crnogorskih institucija i istakao da su gotovo svi uslovi za odobravanje drugog dijela garancija za razvojnu politiku zadovoljeni, sa aspekta fiskalnih mjera i finansijske stabilnosti. Muller je saopštio i da je prethodni projekat odobravanja garancija za razvojnu politiku bio jedan od najuspješnijih i da će nastojati da pozitivna iskustva iz Crne Gore prenesu na druge zemlje. Na sastanku je razgovarano i o aktuelnim projektima iz oblasti upravljanja otpadom, reforme poreske administracije i podrške procesu optimizacije javnog sektora. Ministar Radunović je istakao da Vlada Crne Gore radi na implementaciji strukturnih reformi u cilju dobijanja drugog dijela garancije za razvojnu politiku, kao i u cilju jačanja ekonomskog rasta. Guverner Žugić je istakao da je bankarski sistem stabilan, likvidan i profitabilan i da je nivo aktive, po prvi put, premašio nivo BDP-a.

Na sastanku sa Frankom Hemskerkom, izvršnim direktorom Holandske konstituence u Svjetskoj banci, diskutovano je o daljim procesima evropskih integracija. Data je puna podrška Vladi Crne Gore oko davanja aerodroma pod koncesiju, uz vođenje računa o izboru reputabilnog koncesionara zbog svih potencijalnih rizika.

U nastavku dana, održan je i bilateralni sastanak sa Poulom Thomsenom, direktorom Evropskog odsjeka MMF-a. Na ovom sastanku, ministar  Radunović je istakao da je makroekonomska stabilnost Crne Gore ojačana i predstavio visoke stope ekonomskog rasta u 2017. i u prvoj polovini 2018. godine, kao i pokazatelje povećanja budžetskih prihoda. Guverner Žugić je informisao g. Thomsena o značajnom unaprijeđenju finansijskog sistema. Razgovarano je i o mogućoj tehničkoj pomoći MMF-a za dalje unaprijeđenje bankarskog sistema.

Naša delegacija sastala se i sa direktorom Trezora Ministarstva finansija Holandije, Christianom Rebergenom. Na sastanku je diskutovano o procesu pristupanja Crne Gore EU.

Check Also

Fejsbukova kriptovaluta ima novo ime: Diem umjesto Libra

Diem umjesto Libra: kriptovaluta, koju uglavnom podržava Facebook ima novo ime kako bi naglasila svoju …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *