Željeznička infrastruktura: Izbrisan minus od 30 miliona

Skupština akcionara Željezničke infrastrukture (ŽICG) usvojila je odluku o smanjenju osnovnog kapitala tog preduzeća po osnovu pokrića akumuliranog gubitka od 30,6 miliona eura. Nakon što se ova odluka sprovede, ŽICG, koja sada ima ukupan gubitak od 30,6 miliona eura, će početi sa nule, a minus koji je napravljen u poslednjih deset godina faktički će biti izbrisan.

Kapital ŽICG, čiji je većinski vlasnik Vlada sa 85 odsto dionica, iznosi 470,3 miliona eura, a sastoji se od 168,6 miliona običnih akcija, nominalne vrijednosti od 2,78 eura po akciji. Prema odluci, taj kapital će se smanjiti na ime pokrića akumuliranog gubitka od 30,6 miliona eura, poništenjem srazmjernog broja akcija, koje se vrši srazmjerno učešću svakog akcionara u ukupnom broju akcija. Nakon realizacije odluke akcionara, osnovni kapital ŽICG će iznositi 439,66 miliona eura, dok će broj akcijaiznositi 157,63 miliona, čija će nominalna vrijednost ostati nepromijenjena. Kapital će se smatrati umanjenim kada se izmjene statuta društva registruju u centralnom registru privrednih subjekata.

Tako će, dakle, 30,6 miliona eura gubitka, koje su napravili razni funkcioneri koji su se izmijenjali na čelu ŽICG da budu anulirani. Na čelu ŽICG izmjenjali su se kadrovi SDP-a, DPS-a i SD-a, sada su ga preuzeli kadrovi Bošnjačke stranke. U opoziciji su godinama ukazivali na loše stanje u željeznici, veliki broj radnika, velike plate menadžmenta, kao i ogroman minus koji se pravio.

Da se može pozitivno poslovati, pokazao je novi menadžment na čelu sa Safetom Kalačom koji je drugi kvartal završio sa plusom od 2,6 hiljada eura. U istom periodu prethodne godine minus je iznosio preko 600 hiljada.

Kalač je kazao za “Dan” da je odluka o pokriću gubitka kroz smanjenje kapitala u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

“Nakon što se pokrije gubitak, nadam se da ćemo lakše dobijati novac iz evropskih fondova. Takođe se nadam i boljim rezultatima, kao i ulaganjima u rekonstrukciju željezničke infrastrukture. To što smo pokrili minus predstavlja osnovu za dalji razvoj”, kazao je Kalač.

Na sjednici skupštine juče je bila i informacija o prenosu imovine, upisane kao svojinaŽICG, vrijednosti 58 miliona eura, na državu. Ta imovina se vodi kao stalna imovina u knjigama ŽICG.

Kalač je naveo da su akcionari upoznati sa time, kao i da se stalo sa tom “operacijom. Naveo je i da se ovim prenosom neće zadirati u kapital malih akcionara.

“Nadam se da će se stati sa prenosom imovine na državu, kao i da će se izraditi elaborat u vezi sa time da se ne bi dirao kapital malih akcionara. Prenosom imovine na državu, ŽICG bi ostala bez stalne imovine”, istakao je on.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 20. jun

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *