Građani i pravna lica imaju kredite od 784,5 miliona eura

Od početka godine, građani, privreda i administracije su za različite namjene kod crnogorskih banaka i drugih finansijskih institucija podigli kredite ukupne vrijednosti 784,5 miliona eura, uz prosječnu kamatnu stopu od barem 6,42 odsto na godišnjem nivou, pokazuju posljednji podaci koje od finansijskih institucija prikuplja Centralna banka Crne Gore.

Samo u avgustu odobrena su 83 miliona eura kredita od čega 64,8 miliona na period duži od godinu. Od tog iznosa, domaćinstva su se zadužila 39,4 miliona, a različita pravna lica 43,7 miliona eura.

Prema namjeni, banke su odobrile čak 27,8 miliona eura gotovinskih kredita, za likvidnost obrtnih sredstava u vrijednosti 21 milion eura, te za ostale namjene 22,1 milion eura.

Građani su se najviše zadužili upravo kroz gotovinske, odnosno nenamjenske kredite, i to 26,1 milion eura. Za kupovinu ili adaptaciju stambenog prostora kreditirani su sa 5,1 milionom eura, dok su za neprecizirane namjene pozajmili još 4,9 miliona eura.

Pravna lica su, pak, najviše kreditirana za likvidnost obrtnih sredstava i to kreditima vrijednim 21 milion eura. Za kategoriju ostalih potreba pomogli su se pozajmicama od 17,2 miliona eura, dok su se za refinansiranje obaveza koje od ranije imaju prema drugim bankama zadužili 2,1 milion eura.

Kamatne stope u prosjeku su se kretale pet odsto za kredite do 12 mjeseci, te 6,54 odsto za one na period duži od godinu i na najnižem su nivou od početka 2018.

Najveću cijenu pozajmica od banaka i finansijskih institucija plaćali su građani, u prosjeku 7,96 odsto ukupnog iznosa kredita za efektivne kamatne stope. Na drugoj strani skale su upravo iste banke i finansijske institucije, koje su kredite podizale uz efektivne kamatne stope od 2,53 odsto.

Prema namjeni, najveće prosječne efektivne kamatne stope od 8,89 odsto plaćaju oni koji su od finansijskih institucija pozajmili gotovinu. No, najveću cijenu pozjamica plaćaju oni vrlo rijetki koji realizuju investicione programe i odluče da novac vrate za manje od godinu, uz kamatnu stopu od 15,9 odsto.

CdM

Check Also

Crnogorski elektroprenosni sistem dijeli dividendu od preko 7,4 miliona eura

Održana je deveta vanredna Skupština akcionara Crnogorskog elektroprenosnog sistema, kojom je predsjedavao v.d. izvršnog direktora …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *