Na kraju drugog kvartala stopa nezaposlenosti iznosila 14,4 odsto

U drugom kvartalu 2018. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 280,7 hiljada od kojih je 240,2 hiljada ili 85,6 odsto zaposlenih i 40,5 hiljada ili 14,4 odsto nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal veći je za 6,7 odsto, a broj nezaposlenih je smanjen za 6,5 odsto, navodi se u MONSTAT-ovoj Anketi o radnoj snazi objavljenoj danas.

Neaktivno stanovništvo čini 219,1 hiljada lica i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je manji za 5,5 odsto.

“Stopa aktivnosti za drugi kvartal 2018. godine je 56,2 odsto, stopa zaposlenosti je 48,1 odsto, stopa nezaposlenosti je 14,4 odsto i stopa neaktivnosti je 43,8 odsto. Od ukupnog broja aktivnog stanovništva 158,7 hiljada ili 56,5 odsto čine muškarci, a 122 hiljade ili 43,5 odsto čine žene, dok ukupan broj neaktivnih čine žene 133,6 hiljade ili 61 odsto a muškarci 85,5 hiljada ili 39 odsto”, navodi se u Anketi.

Rezultati Ankete su pokazali da od ukupnog broja zaposlenih 136,3 hiljade ili 56,7 odsto čine muškarci, a 103,9 hiljada ili 43,3 odsto čine žene, a od ukupnog broja nezaposlenih 22,4 hiljade ili 55,4 odsto čine muškarci, a 18 hiljada ili 44,6 odsto čine žene. Najveći broj aktivnog stanovništva čine lica u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 172,4 hiljade.

Starosna grupa u kojoj je najveći broj neaktivnih lica je grupa od 65 i više godina, što čini 72,1 hiljadu neaktivnih lica. Najveći broj zaposlenih čine osobe u starosnoj grupi od 25 do 49 godina i to 145 hiljada zaposlenih. Takođe, najveći broj nezaposlenih čine osobe u istoj starosnoj grupi odnosno 27,4 hiljade nezaposlenih.

Najveće učešće u obrazovnoj strukturi aktivnog stanovništva imaju osobe sa završenim srednjim obrazovanjem i to 61,2 odsto, zatim 26,9 odsto osobe sa završenim višim ili visokim obrazovanjem i 11,9 odsto osobe a završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem.

A najveće učešće u obrazovnoj strukturi neaktivnih lica starijih od 15 godina imaju osobe sa završenim srednjim obrazovanjem i to 51,6 odsto, zatim 39,9 odsto osobe sa završenom osnovnom školom ili niže, a preostalih 8,5 odsto su oobe sa završenim višim ili visokim obrazovanjem.

“Obrazovna struktura zaposlenih osoba pokazuje da 60,1 odsto imaju završenu srednju školu, slijede zaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 28,4 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 11,5 odsto”, piše u Anketi

S druge strane obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 67,6 odsto osoba imaju završenu srednju školu, slijede nezaposleni sa završenim višim ili visokim obrazovanjem 18,3 odsto, te osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 14,1 odsto.

“Struktura zaposlenih osoba prema statusu zaposlenosti pokazuje da su zaposleni radnici imali najveće učešće i to 77,3 odsto. Učešće samozaposlenih lica je bilo 19,4 odsto, a porodičnih radnika 3,3 odsto. Struktura zaposlenih prema sektorima djelatnosti pokazuje da je najveće učešće zaposlenih u sektorima uslužne djelatnosti 72,5 odsto, zatim u sektorima nepoljoprivredne djelatnosti (industrija i građevinarstvo) 18,8 odsto i u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribolova 8,7 odsto”, ističu u MONSTAT-u.

U posmatranom periodu 11 hiljada ili 27,1 odsto nezaposlenih je tražilo posao kraće od 12 mjeseci, do dvije godine 4,2 hiljade ili 10,4 odsto nezaposlenih je tražilo posao, dok je 25,3 hiljade ili 62,5 odsto nezaposlenih tražilo posao dvije godine i duže.

Anketa o radnoj snazi sprovedena je u drugom kvartalu 2018. godine, u periodu od aprila do juna 2018. godine. Anketirano je 2.173 domaćinstava na teritoriji Crne Gore.

CdM

Check Also

Broj putnika na evropskim aerodromima udvostručen u 2022.

Putnički saobraćaj na evropskim aerodromima je konačno počeo da se oporavlja od krize izazvane kovidom-19, …

Leave a Reply

Your email address will not be published.