Luka Bar: Dioničari moraju izabrati novi Odbor direktora

Nakon ostavke člana Odbora direktora Luke Bar Branislava Brankovića, Odbor će morati da sazove vanrednu skupštinu akcionara barske kompanije, na kojoj će biti razriješen Branković i izabran novi Odbor direktora, propisano je Zakonom o privrednim društvima. Postojeći Odbor direktora obavlja svoju dužnost do izbora novog.

Branković je podnio ostavku na članstvo u Odboru direktora barske kompanije, kao i da su manjinski akcionari kompanije podnijeli krivičnu prijavu protiv izvršnog direktora Zarije Franovića.

Od momenta kada Odbor bude obaviješten da je neki od njegovih članova podnio ostavku, ima rok od 14 dana da zakaže vanrednu skupštinu akcionara. Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najkasnije 30 dana prije njenog održavanja.

Zakonom je precizirano da je isključivo pravo skupštine akcionara da bira i razrješava članove Odbora direktora. Pravosazivanja skupštine ima Odbor direktora i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje pet odsto akcionarskog kapitala, ukoliko statut ne predviđa da akcionari sa manjim dijelom kapitala imaju pravo na sazivanje skupštine.

Zakonom je propisano da se vanredna skupština saziva između ostalog i u slučaju ako Odbor direktora ili akcionari predlažu da se mijenja član Odbora direktora prije isteka njegovog mandata.

Pored Brankovića članovi Odbora direktora su i njegov predsjednik Anđelko Lojpur, Borislav Lalević, Aleksandar Jovović i Sead Delalić.

(opširnije u Pobjedi)

Check Also

Izgradnja doma starih u NIkšiću koštaće 2,7 miliona

Uprava javnih radova objavila je tender za prikupljanje ponuda za izgradnju doma za 104 stare …

One comment

  1. hehehe neuspjesni ckl sada vadi kestenje iz vatre

    a bolje bi bilo za kukalu Luku da su ostali clanovi odbora otisli, a ovaj g-din ostao i smijenio ukupni menadzment i krenuo nesto da radi, imao nemao politicku pozadinu ili podrsku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *