Elektroprivreda Crne Gore otkupila sopstvene akcije od A2A

Danas je na berzi sklopljena blok transakcija akcijama Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) vrijednosti 51,65 miliona EUR, putem koje je Elektroprivreda otkupila9,9% sopstvenih akcija od italijanske kompanije A2A.

Ovo je druga transakcija u Crnoj Gori vezana za Ugovor o izvršenju put opcije, nakon što je u maju ove godine kompanija A2A za 68,9 miliona EUR prodala Vladi Crne Gore prvu tranšu od 17,25 miliona akcija EPCG.

Kao posrednici u ovoj transakciji su učestvovale Erste banka na strani prodavca, italijanske kompanije, a Hipotekarna banka kao posrednik kupca, EPCG.

Prema Ugovoru o izvršenju put opcije, A2A ima pravo da proda svoje akcije u EPCG, a kupac (Crna Gora) se obavezuje da ih u tom slučaju otkupi po unaprijed ugovorenoj cijeni. Ukupan aranžman je vrijedan 230,6 miliona EUR. Od toga iznosa, predlogom Vlade, EPCG će ukupno otkupiti skoro 29 miliona akcija za 121,6 miliona, a država oko 26 miliona akcija za 109 miliona EUR.

U narednoj godini, planirano je da A2A proda sve svoje preostale akcije Vladi i EPCG u još dvije transakcije.

Check Also

Sava osiguranje zapošljava: Saradnik za poslove osiguranja

Akcionarsko društvo Sava osiguranje Podgorica raspisuje O G L A S za radno mjesto SARADNIK …

Leave a Reply

Your email address will not be published.