Dobit Triglav grupe za prvih pola godine 35,6 miliona eura

Triglav grupa u prvoj polovini 2018. godine realizovala je 35,6 miliona eura dobiti prije oporezivanja. U osiguravajućoj djelatnosti ostvarila je rast premije na svim svojim tržištima i u sva tri segmenta osiguranja (imovinska, životna i zdravstvena osiguranja).

Kod upravljanja imovinom klijenata povećala je obim sredstava kojima upravlja. Na rezultat, koji je u poređenju sa lanjskim niži (indeks 84), uticali su i masovni štetni događaji te niži prinosi od finansijskih investicija u ovoj godini. Ovakva situacija u poslovanju uzeta je u obzir u planovima za 2018. godinu. Ako se uvaže predviđene prilike poslovanja do kraja godine, onda Grupa na polugođu potvrđuje planirani raspon godišnje dobiti.

“U prvoj polovini godine Triglav je dosljedno sprovodio aktivnosti strategije rasta i razvoja, koja između ostalog uključuje jačanje položaja Grupe kao vodećeg upravljača imovine u regionu. Sa time je povezana i ovogodišnja kupovina većinskog učešća društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja. U prvoj polovini poslovne 2018. godine Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje, Lovćen životna osiguranja i Lovćen Auto) kao član Triglav Grupe, u ukupnoj strukturi ostvarene bruto premije crnogorskog tržišta osiguranja ima vodeću poziciju sa tržišnim učešćem od 38,2%”, navodi se u saopštenju kompanije.

Profitabilno poslovanje

U prvoj polovini godine Triglav grupa je realizovala 35,6 miliona eura dobiti prije oporezivanja. Razlog za pad dobiti tokom godine (indeks 84) su masovni štetni događaji u 2018. godini te Triglav grupa na polugođu ocjenjuje da će uz uzimanje u obzir prilika u kojima se posluje do kraja godine biti realizovana planirana dobit na godišnjem nivou.

Rast premija na svim tržištima i segmentima

Poslovanje na sektoru osiguranja bilo je dobro i Grupa je fakturisala 575 miliona eura konsolidovane bruto premije odnosno 5 % više nego u istom periodu lani. Rast premije realizovana je na svim tržištima Grupe te je u Sloveniji u prosjeku iznosila 4 %, a van Slovenije 7 %. Uz to nastavlja se postepeno jačanje učešća premije Grupe, fakturisanih izvan Slovenije te su na polovini godine iznosili 18,1 % odnosno 0,4 postotna boda više nego u istom periodu lani. Gledano po pojedinačnim segmentima osiguranja Grupa je kod imovinskih osiguranja ostvarila rast premije od 6%, dok je kod životnih osiguranja rast iznosio 0,3 %, a kod zdravstvenih 8 %.

Masovni štetni događaji u drugom tromjesečju

Štetni događaji prirodni su dio poslovanja Grupe, a u to ulaze i masovni štetni događaji, koji sa različitim intenzitetom i učestalošću utiču na poslovanje. U drugom tromjesečju ove godine to su bile poplave, grad, nevremena i proljetni mrazovi u Sloveniji i Makedoniji, koji su Grupi uzrokovali više od 21 milion eura štete, što je značilo 9 % više fakturisanih bruto iznosa šteta kod imovinskih osiguranja u odnosu na lani. Usprkos povećanju štetnog kvocijenta visina kombinovanog koeficijenta Grupe bila je povoljna i iznosi 95,2 %.

“Triglav stavlja naglasak na obezbjeđivanje dugoročne bezbjednosti klijenata, što postiže snagom kapitala, promišljenim oblikovanjem tehničkih rezervi, dobro uređenom zaštitom reosiguranja i brižljivim upravljanjem svim rizicima, kojima je izloženo poslovanje matičnog društva i 37 drugih društava Grupe”, naveli su iz kompanije.

Niži prinosi od finansijskih investicija

Grupa je krajem juna 2018. raspolagala sa 3,1 milijardom eura finansijskih investicija, čiji prinosi (bez prinosa životnih osiguranika koji preuzimaju investicijski rizik) bili su u poređenju sa istim periodom lani niži za 30 %, što se zbog jedinstvenih prošlogodišnjih događaja i očekivalo. Grupa u ovoj godini i dalje zadržava glavne smjernice svoje dosadašnje investicione politike.

U pravcu strategije rasta i razvoja

Grupa u drugoj godini strateškog perioda 2017-2020 nastavlja sa dosljednim sprovođenjem svojih strateških smjernica te se razvija u savremenu, inovativnu i dinamičku osiguravajuće-finansijsku grupu, koja čvrsto ostaje na vodećem mjestu u Sloveniji i šire u regionu. Jedna od strateških smjernica je i povećanje prepoznatljivosti Triglava kao vodećeg upravljača imovinom na postojećim tržištima, pa je tako ove godine na hrvatskom tržištu penzijskih osiguranja Triglav kupio većinski udio društva Raiffeisen Mirovinsko osiguravajuće društvo.

Predsjednik Uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar je izjavio: “Poslovanje u prvoj polovini godine bilo je dinamično, ali uz dobar rast premija na poslovanje su uticali masovni štetni događaji te niži prinosi od naših investicija. Sa vidika godišnjih i strateških ciljeva sa postignutim smo zadovoljni. Na svim našim tržištima u obje naše djelatnosti dosljedno smo nastavili sa aktivnostima strategije rasta i razvoja. U središtu naše aktivnosti su naši klijenti, njima prilagođavamo svoje poslovanje, digitalizujemo i pojednostavljamo procese, razvijamo cjelovite osiguravajuće-uslužbene proizvode i multikanalni pristup do njih. Ubijeđen sam da su energija, znanje i angažovanje čitave naše ekipe od više od 5 hiljada saradnica i saradnika dobar osnov da uspješno realizujemo ono što smo zacrtali”.

Lovćen Grupa u prvoj polovini 2018. godine posluje stabilno

U prvoj polovini 2018. godine, Lovćen Grupa (koju čine Lovćen osiguranje AD, Lovćen životna osiguranja i Lovćen Auto), ostvarila je rast bruto fakturisane premije od 1% u odnosu na isti period prethodne godine. Glavni generator rasta cjelokupnog tržišta su životna osiguranja. Ovo je takođe vidljivo iz rasta bruto fakturisane premije Lovćen životnog osiguranja, koja je u odnosu na prvo polugodište prošle godine porasla za čak 32%. Dobri prodajni rezultati, u prvoj polovini godine, odrazili su se i na tržišni udio, u kojem je Lovćen Grupa nastavila da zauzima prvu poziciju na tržištu. Lovćen osiguranje je na tržištu neživotnih osiguranja ostvarilo udio od 43,1%, dok je Lovćen osiguranje na ukupnom tržištu (život + neživot) ostvarilo učešće od 38,2%. Lovćen životna osiguranja, na tržištu životnih osiguranja, u prvoj polovini godine, su ostvarila udio od 13,1%.

Check Also

Lučić: Cilj nam je da se širimo na nova tržišta, kao što su Sjeverna Makedonija, Njemačka i Švajcarska

Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija, učestvovao je na Regionalnoj konferenciji o trendovima u telekomunikacijama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *