Aerodrom Podgorica

Povećavaju kvadraturu aerodroma za koncesionara

Usvajanjem nacrta lokalne studije lokacije ,,Aerodrom“ pružiće se mogućnost za proširenje kapaciteta i unapređenje infrastrukture na podgoričkom aerodromu, saopšteno je na jučerašnjoj centralnoj javnoj raspravi u KIC-u ,,Budo Tomović“.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva pozvalo je juče sve zainteresovane da se do 10. septembra uključe u javnu raspravu o koncesionom aktu za Aerodrome Crne Gore i nacrtu ugovora o koncesiji za aerodrome Podgorica i Tivat.

Master plan

Prema master planu razvoja aerodroma do 2030. godine, čije smjernice su uvrštene u nacrt LSL ,,Aerodrom“, predviđena je izrada ramena poletno-sletne staze, u širini od po 7,5 metara lijevo i desno od postojeće ivice, proširenje rulne staze, platforme za parkiranje aviona, proširenje postojećih parkinga za avione i nove putničke zgrade-terminala.

Planom je predviđena i mogućnost rekonstrukcije i dogradnje upravne zgrade sa VIP terminalom i vatrogasna stanica. Izvršni direktor Montecepa, firme koja je radila LSL “Aerodrom”, Saša Karajović kazao je da se taj dokument donosi do 2025. godine, ali ako se donesu planovi generalne regulacije do 2020. godine, ovaj plan, kao i svi ostali DUP-ovi prestaće da važi. Na osnovu sveobuhvatne analize, dodaje, došlo se do zaključka da u postojećim granicama LSL nije moguće obezbijediti dugoročan razvoj aerodroma Podgorica. Izmjena granice lokacije je dugotrajan proces jer zahtijeva izmjenu susjednih planova.

– Zbog nepromjenjivosti granice plana, u okviru ove LSL razmatraće se samo potrebe razvoja aerodroma sa vremenskim horizontom u sljedećih pet godina. Za dugoročne potrebe razvoja daju se preporuke koje bi se realizovale u okviru susjednog plana LSL „Cijevna – planska cjelina 2.5“ i kasnije kroz izradu Plana generalne regulacije – rekao je Karajović.

Sa zapadne strane područje plana graniči se sa zahvatom Lokalne studije lokacije Cijevna, prema sjeveru granica se prostire do rijeke Cijevne, a na krajnjem jugoistoku ovog područja granica se poklapa sa granicom Lokalne studije lokacije ,,Centralno groblje Golubovci“. U zahvatu planskog dokumenta nalaze se objekti i infrastruktura Aerodroma Crne Gore. Površina zahvata ovog planskog dokumenta iznosi 214,2 hektara.

(Pobjeda)

 

Check Also

U Crnoj Gori posluje 6.000 turskih kompanija

Podaci pokazuju da je u Crnoj Gori registrovano 6.000 turskih kompanija, a najviše ih je …

Leave a Reply

Your email address will not be published.