Likvidna sredstva banaka 925 miliona

Prosječna likvidna sredstva banaka u martu su iznosila 925,9 miliona eura, što je 1,9 odsto manje nego u februaru, pokazuju podaci Centralne banke (CBCG).

U odnosu na mart prošle godine, prosječna likvidna sredstva su porasla 19,9 odsto. Bilansna suma banaka je na kraju marta iznosila 4,13 milijardi eura i bilaje 0,1 odsto manja nego na kraju februara. Bilansna suma je u odnosu na mart prošle godine porasla 8,8 odsto, pokazuju podaci CBCG.

U strukturi aktive banaka, u martu su dominantno učešće od 66,7 odsto ostvarili ukupni krediti, nakon kojih slijede novčana sredstva i računi depozita kod centralnih banaka sa 18,2 odsto, dok se 15,1 odsto odnosilo na preostale stavke aktive. U strukturi pasive, dominantno učešće od 78,5 odsto ostvarili su depoziti, nakon kojih slijedi kapital sa 12 odsto, pozajmice sa 6,7 odsto, dok se na ostaie stavke odnosilo 2,8 odsto ukupne pasive. Ukupan kapital banaka na kraju marta iznosio je 496,3 miliona eura i bilježi rast od 0,4 odsto na mjesečnom nivou, dok se na godišnjem bilježi rast od 0,3 odsto.

Check Also

Stečajna uprava Atlas banke prodaje nepokretnosti u Budvi za 3,58 miliona eura

Stečajna uprava Atlas banke objavila je javni poziv za učešće na nadmetanju za prodaju nepokretnosti …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *