Ministarstvo finansija

Registar licenci na portalu e-uprava

Ministarstvo javne uprave je u saradnji sa Ministarstvom finansija na portalu e-uprave  www.euprava.me uspostavilo Registar licenci različitih državnih organa. Cilj je povećanje transparentnosti i pojednostavljenje postupka licenciranja, te dobijanje informacija na jednom mjestu.

Na portalu e-uprave je kreirana posebna cjelina “eLicence“, putem koje građani i pravna lica imaju mogućnost da na jednom mjestu dobiju sve relevantne informacije u vezi odobrenja, dozvola, saglasnosti, potvrda, ovlašćenja ili drugih akata neophodnih za obnavljanje privredne i druge djelatnosti, uključujući prijavne formulare, naknade, dokumenta koja je potrebno dostaviti.
Za određene licence, gdje procedura dobijanja licenci to omogućava obezbijeđena je i mogućnost popunjavanja elektronskih obrazaca i dostavljanja obrazaca elektronskim putem.

Sve zainteresovane strane koje zahtijevaju licence ili obnavljaju iste, informacije mogu pronaći na portalu e-uprave http://www.euprava.me/elicence na kojem se trenutno nalazi 212 licenci za koje su nadležne 23 institucije.

U narednom periodu očekujemo da će se i druge institucije odazvati našem pozivu za kreiranje eLicenci na portalu e-uprave i učiniti dostupnim informacije o licenciranju.

Check Also

Vukotić neće više biti predsjednik Odbora direktora “Plantaža”

Dugogodišnji predsjednik Odbora direktora kompanije “13. jul Plantaže”, Veselin Vukotić neće više obavljati tu funkciju. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *