Erste Asset Management registrovao dva fonda u Crnoj Gori

Erste Asset Management d.o.o. registrovao je svoja dva fonda u Crnoj Gori – Erste Adriatic Bond i You Invest Balanced, čime je postao prvo društvo za upravljanje investicionim fondovima na
hrvatskom tržištu koje je proširilo svoje poslovanje van granica Republike Hrvatske.

Komisija za tržište  kapitala u Crnoj Gori je 16. maja 2018. godine izdala rješenje kojim se odobrava trgovanje investicionim jedinicama tih fondova. Investicione jedinice u navedenim fondovima građanima Crne Gore biće dostupne kroz poslovnu mrežu Erste Bank AD Podgorica.

„Nakon dobijenog odobrenja Komisije za tržište kapitala intenzivno radimo na pripremi svih operativnih preduslova za početak trgovine udjelima ovih investicionih fondova. Zainteresovani ulagači iz Crne Gore moći će investirati u investicione jedinice fondova Erste Adriatic Bond i You Invest Balanced već za nekoliko sedmica. Vjerujem da će ovi fondovi probuditi značajno interesovanje investitora u Crnoj Gori koji žele diversifikovati svoja ulaganja, s obzirom na to da njihova ponuda može zadovoljiti tražnju ulagača sa različitim
sklonostima prema nivou rizika koji su spremni da preuzmu prilikom investiranja“, rekao je Igor Savić,
direktor Sektora riznice u Erste Bank AD Podgorica.

Saradnja Erste Bank AD Podgorica i Erste Asset Managementa, jednog od najuspješnijih društava za upravljanje investicionim fondovima u regionu, po prvi put ulagačima u Crnoj Gori otvara mogućnost da direktno investiraju u strane investicione fondove.

„Kroz svoje dugogodišnje poslovanje Erste Asset Management pokazao je da se uspješno nosi sa svim tržišnim izazovima. Drago nam je da smo na 20. godišnjicu postojanja, koju slavimo upravo ove godine, svoje usluge ponudili i van granica Hrvatske. Registracijom fondova Erste Adriatic Bond i You Invest Balanced u Crnoj Gori dodatno smo potvrdili poziciju Erste Asset Managementa kao jednog od vodećih društava za upravljanje investicionim fondovima u Hrvatskoj, ali i cijeloj jugoistočnoj Evropi.“, naglasio je ovom prilikom Josip Glavaš, predsjednik Uprave Erste Asset Managementa.

Erste Asset Management trenutno upravlja imovinom većom od 693 miliona EUR kroz jedanaest otvorenih investicionih fondova i uslugu privatnog upravljanja portfeljima.

Erste Adriatic Bond, koji je ponuđen na crnogorskom tržištu, trenutno je najveći fond u Hrvatskoj s imovinom od oko 315 miliona EUR. Namijenjen je konzervativnijim ulagačima, fizičkim i pravnim licima kojima je cilj da ostvare odgovarajući prinos ulaganjem sredstava na preporučeni period od barem dvije godine, uz umjeren nivo rizika. Adriatic Bond pretežno ulaže u dužničke hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca na teritoriji Republike Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije, Albanije, Rumunije, Mađarske i Bugarske.

Drugi ponuđeni fond – You Invest Balanced je mješoviti fond, namijenjen fizičkim i pravnim licima s investicionim horizontom dužim od tri godine, kao i onima koji su spremni da prihvate umjeren nivo rizika s ciljem ostvarenja povrata na uložena sredstva. Cilj You Invest Balanceda je rast vrijednosti investicionih jedinica investiranjem imovine Fonda u investicione jedinice drugih investicionih fondova (minimalno 60%), dužničke i vlasničke hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i depozite u skladu sa zakonskim ograničenjima i ograničenjima ulaganja navedenim u Prospektu fonda.

Check Also

Kraj ere „slijepog crijeva”, šansa za novo zlatno doba

Putnici iz stotinjak automobila s obje strane graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon, između Crne …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *