Sve kategorije poreskih prihoda zabilježile rast

Pozitivni trendovi u makroekonomskom okruženju od početka 2018. godine vidljivi su i kroz naplatu prihoda budžeta, koja prema preliminarnim podacima, za prva četiri mjeseca iznosi 481,4 miliona eura, što je u odnosu na isti period prethodne godine više za 58,9 miliona eura ili 13,9 odsto i u odnosu na plan za 6,5 miliona eura ili 1,4 odsto, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Sve kategorije poreskih prihoda zabilježile su rast u odnosu na isti period prethodne godine.

“Naplata poreza na dobit viša je za 25 odsto, poreza na dodatu vrijednost 16,4 odsto i poreza na dohodak 9,7 odsto, osim akciza koje su na istom nivou kao i prošle, a koje prvi put od početka godine, u aprilu bilježe rast od pet odsto. Takođe, i doprinosi su zabilježili rast od 11,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine i 5,2 odsto u odnosu na plan”, naglasili su iz Ministarsva finansija.

U istom periodu i neporeski prihodi bilježe rast, tako da su takse više za 18,3 odsto, naknade za 25,4 odsto i ostali prihodi za 11 odsto.

U Ministarstvu posebno ističu da su i donacije udvostručene.

“Prihodi budžeta u aprilu 2018. godine naplaćeni su u iznosu od 154 miliona eura, što je za 29,1 miliona eura ili 23,3 odsto više u odnosu na isti mjesec 2017. godine. U odnosu na plan prihodi su viši za 14,3 miliona eura ili 10,3 odsto. U aprilu su sve kategorije prihoda budžeta zabilježile rast u odnosu na isti mjesec prethodne godine”, dodali su iz Ministarstva finasnija.

Pri tome, najveći rast zabilježili su prihodi od PDV-a (10,5 miliona eura ili 26,4 odsto), doprinosa (5,1 miliona eura ili 14 odsto) dok su prihodi od akciza zabilježili rast i to za 0,8 miliona eura ili pet odsto.

Check Also

Uskoro i u EU: vještačka inteligencija zapošljava, otpušta, bira šefove

Vještačka inteligencija se već neko vrijeme koristi u sektoru takozvane „gig -ekonomije“, u kojoj uglavnom …

Leave a Reply

Your email address will not be published.