Zaimović: Postali smo druga banka na tržištu

Depoziti Hipotekarne banke su na kraju prošle godine dostigli 392 miliona eura, krediti 216 miliona, a profit 4,2 miliona, izjavio je glavni izvršni direktor banke Esad Zaimović. Istakao je da su besprijekorna usluga i posvećenost klijentima, motivisanost i konstruktivan timski odnos zaposlenih, kao i implementacija savremenih bankarskih usluga, omogućili da banka kraj prošle godine završi s izuzetnim rezultatima.

“Ostvarili smo očekivanja akcionara, ali što je još važnije klijenata i postali druga banka na tržištu, ravnajući se po veličini aktive banke”, rekao je Zaimović u intervjuu Pobjedi i naglasio da Hipotekarna ima prepoznatljiv kvalitet usluge, fleksibilnost i brzinu servisa, što im je omogućilo da kraj prošle godine dočekaju sa aktivom od skoro pola milijarde eura, imaju godišnji ponderisani rast depozita od 39 odsto, kredita 32 i neto profita 31 odsto.

Kao i druge kompanije suočavamo se sa različitim izazovima. Imajući u vidu iskustvo i vještine zaposlenih, siguran sam da ćemo nastaviti s kvalitetnim radom i još sigurniji da će naši sadašnji i budući klijenti prepoznati taj kvalitet“, kazao je Zaimović.

POBJEDA: Da li i vaša banka ima loših kredita?

ZAIMOVIĆ: Imajući u vidu situaciju na tržištu, kao i činjenicu da procedura prinudne naplate traje dugo, trudili smo se da konzervativnom politikom odobravanja kredita i pažljivim sagledavanjem svih vrsta rizika preventivno djelujemo. Rezultat je da smo krajem prošle godine imali 3,87 odsto kredita u kašnjenju preko 90 dana, odnosno 6,78 odsto učešća nekvalitetnih kredita u kreditnom portfoliju, što je ispod prosjeka bankarskog sistema Crne Gore. U narednom periodu, pažnju ćemo posvetiti naplati potraživanja s ciljem da dodatno smanjimo broj kredita u kašnjenju.

POBJEDA: Smatrate li da bi trebalo nastaviti smanjivati kamate na pozajmice?

ZAIMOVIĆ: Visina kamatnih stopa zavisi od više faktora. Na neke od njih se može donekle uticati, dok na većinu ne može, jer su odraz trenutnog ekonomskog ambijenta. Tu bih spomenuo kantri rizik, nivo loših kredita, regulatorni okvir itd… Tako da dio odgovora na ovo pitanje leži i u uticaju tih faktora na visinu kamatnih stopa. U svakom slučaju, bonitetni klijenti uvijek dobijaju dobre uslove kreditranja i tu je prisutan trend snižavanja kamatnih stopa. Da li će kamate na kredite biti niže nije lako dati odgovor, ali ono što će konkurencija učiniti, u uslovima trenutne snažne likvidosti banaka, je izvjestan pad razlike između kamata na kredite i na štednju.

POBJEDA: Očekujete li daljnje snižavanje kamatne stope na depozite?

ZAIMOVIĆ : To zavisi od dosta faktora, a prije svega od kretanja kamatne stope Evropske centralne banke, koja ima odlučujući uticaj na ukupno kretanje kamata u euro zoni, a time indirektno i u Crnoj Gori. Trenutna situacija je takva da za sav novac koji nijesu plasirale, crnogorske banke plaćaju negativnu kamatnu stopu, tako da se ne može očekivati da klijentima pruže visoke kamate za štednju. Tu je takođe i lokalno tržište i konkurencija 15 banaka, svaka sa specifičnim poslovnim ciljevima, što u krajnjem opredjeljuje nivo kamata koje daju za štednju.

POBJEDA: Ima li prostora da se država više zadužuje kod domaćih banaka?

ZAIMOVIĆ : Prostor postoji, naročito kod kratkoročnih plasmana. O tome govori i činjenica da je kamata na državne zapise pala sa tri na 0,5 odsto na godišnjem nivou. Dakle, postoji višak likvidnosti, koji bi banke rado plasirale državi. Država je, sa druge strane, odlučila da izađe na međunarodno tržište i izda euro obveznice čiji će glavni kupci biti inostrani institucionalni investitori. Uprkos svemu, imam razumijevanje za ovakav potez, motivisan vođenjem makroekonomske politike. Država bi ,,usisavanjem viška likvidnosti ozibljno konkurisala stanovništvu i privredi i posljedično podigla kamatne stope na kredite, što joj nije interes.

POBJEDA: Što treba učiniti da se smanji kantri rizik (rizik države) i sljedstveno tome kamatna stopa na pozajmice?

ZAIMOVIĆ : Na kantri rizik prevashodno utiču sposobnost zemlje da izmiri svoje dugove, politička stabilnost i stabilnost valute. Crna Gora je prepoznata kao zemlja sa stabilnim političkim uređenjem pa politički rizik nije percipiran kao visok, posebno kada se ima u vidu da smo članica NATO i jedan od vodećih kandidata za priključenje EU. Takođe, činom uvođenjem eura Crna Gora je u sferi monetarne politike vezala svoju sudbinu za čvrstu valutu, pa je tako jednostran uticaj na stabilnost valute onemogućen. Kao ključna komponenta suverenog uticaja na kantri rizik, a time i na kamatnu stopu na državne pozajmice je smanjenje unutrašnjeg i posebno spoljnog duga. Racionalizacijom javne potrošnje, kao i posvećenost kriterijumu odabira krupnih infrastrukturnih projekata na bazi bržeg povrata uloženih sredstava, kao i povećanja poreskih primitaka indirektnim putem kroz efekte investicionog multiplikatora, doći će se do većeg kapaciteta za zaduživanjem kao jedne ili smanjenjem javnog duga kao druge opcije. Bilo koji od ovih poteza, imao bi za efekat smanjenja rizika zemlje, veći potencijal za rast međunarodnog kreditnog rejtinga, a time i prostor za ugovaranje manje kamatne stopu na buduće zajmove kao i mogućnost povoljnijeg reprograma postojećih dugova uzetih pod nepovoljnijim uslovima usljed nižeg kreditnog boniteta.

Proizvodi

POBJEDA: Koje nove proizvode nudi vaša banka?

ZAIMOVIĆ Hipotekama banka je prepoznata kao inicijator inovacija i kvalitetnih sadržaja, te nudi širok spektar proizvoda. XL kreditni paket omogućava klijentima da ga dizajniraju po svojim potrebama u smislu korišćenja kredita, minusa po računu i beskamatnog limita za kupovinu na rate. Maksimalni iznos ovog kredita je 20.000 eura, a odobrava se za 24 sata. Penzionerima nudimo dvije vrste kredita. Do 7.000 eura, otplata do sedam godina, uz besplatnu polisu osiguranja, bez odlaska kod izabranog Ijekara i bez medicinskog kartona. Krediti od 7.000 do 15.000 se odobravaju na 10 godina, uz medicinski karton i polisu osiguranja.
Sa ponosom ističemo Premium Masterkard debitnu karticu, lojaliti karticu Crnogorskog Telekoma i Hipotekarne banke, sa kojom smo uveli revolucionaran proizvod trgovinu na rate bez kamate i naknade u 900 maloprodajnih objekata u zemlji. Tu je i Viza Relaks kartica, “kraljica kupovine na rate” sa kojom se bez kamate plaća na rate u zemlji i u inostranstvu. Korisnici Master Kard Gold kreditne karice mogu besplatno da koriste VIP salone na aerodromima u Beogradu, Beču i Sarajevu, dobijaju Prioriti Pas karticu za VIP salone na aerodromima sirom svijeta uz različite benefite. U sklopu tog paketa je besplatna kartica putnog zdravstvenog osiguranja na 10.000 eura.

Sa ponosom ističemo saradnju sa Tehnomaksom, u okviru koje odobravamo beskamatne kredite na 24 mjeseca, bez administrativnih troškova i odlaska u banku. Naši klijenti imaju pravo na namjenski kredit za kupovinu automobila u Aliance DOO uz godišnju kamatu od 4,99 odsto, naknadu za obradu kredita 0,5 odsto jednokratno unaprijed i maksimalan rok 60 mjeseci. Ne smijemo zaboraviti Aktiviraj sitniš uslugu kumulativne štednje gdje klijenti neosjetno štede tako što im se razlika od iznosa plaćenog nekom od debitnih kartica Hipotekarne do cijelog narednog broja zaokružuje i prenosi na poseban račun. Na taj se način može uštedjeti barem 13. plata.

Izvor: Pobjeda

Check Also

Direktori poreskih uprava: Veća naplata znači manje državnog zaduženja

Borba protiv sive ekonomije i poreske evazije jedan je od izazova svih Poreskih uprava zemalja …

Leave a Reply

Your email address will not be published.