Aerodrom Podgorica

AERODROMI: Gradiće se tri privremena objekta u Podgorici i jedan u Tivtu

Aerodromi Crne Gore zvanično su objavili plan za izgradnju tri privremena objekta u Podgorici i jedan u Tivtu, ukupne površine 2.300 kvadratnih metara. Kako se navodi u Planu pripreme turističke sezone , koji je usvojila Vlada, cilj ovih milionskih investicija je stvaranje uslova za kvalitetno, bezbjedno i sigurno odvijanje širokog spektra aerodromskog poslovanja u toku cijele godine, a naročito u toku trajanja ljetnje turističke sezone.

Na Aerodromu Podgorica se planira izgradnja i opremanje tri privremena objekta ukupne površine preko 1.000 kvadrata.

Gradiće se privremeni objekat u nastavku postojećeg terminala u produžetku odlazećeg gate-a sa sjeverne strane, koji bi bio dodatni prostor za odlazeće putnike 220m2 sa dodatnim toaletima, sa po tri ženske i muške kabine i izolovanom prostorijom za pušače.

„Takođe, planirana je gradnja privremenog objekta u nastavku postojećeg terminala u produžetku dolazećeg gate-a sa južne strane, koji je osmišljen kao prostor polivalentne namjene. Isti bi se mogao koristi u cjelosti za dolazeće putnike ili za odlazeće ili pola za dolazeće, a pola za odlazeće putnike. Površina ovog objekta bi bila 438m2“, piše u Planu.

U sklopu ovog objekta bi bili izgrađeni dodatni toaleti sa po tri ženske i muške kabine i tolaetom za osobe sa posebnim potrebama i majku sa djetetom, kao i prostorija za pušače. Izgradnjom ovog privremenog objekta bi se otvorila mogućnost za uspostavljanje nove linije za kontra-diverzionu, pasošku i carinsku kontrolu putnika u odlasku, a koja bi bila smještena u ograđenom dijelu postojećeg dolazećeg gate-a koji bi bio povezan sa predmetnim privremenim objektom.

Treći privremeni objekat će se graditi u nastavku gate-a za VIP i putnike generalne avijacije sa južne strane administrativne zgrade 319m2.

„Ovaj prostor će imati mogućnost da se koristi kao jedinstvena čekaonica za jedan let ili kao dvije zasebne čekaonice za dva leta, iste kvadrature. Prostor će biti opremljen sa zasebnim toaletima i prostorijama za pušače, i to po dvije ženske i muške kabine i po jedna kabina za osobe sa posebnim potrebama i majku sa djetetom. Na ovaj način se otvora mogućnost da se linija za kontra-diverzionu kontrolu uspostavljena u postojećem dijelu gate-a za VIP i putnike generalne avijacije uz opremanje sa dodatnom opremom osposobi za kontrolu putnika na komercijalnim letovima, uz pasošku i carinsku kontrolu. Takođe u sklopu postojećeg gate-a za VIP i putnike generalne avijacije bi se otvorila i dva šalterska mjesta za registraciju putnika za let uz preuzimanje i KD kontrolu odvojenog prtljaga“, konstatuje se u usvojenom Planu.

Pored ovih kapaciteta, u planu je da se obezbijede i dva šaltera za registraciju na otvorenom na sjevernom dijelu terminala pored. Tu bi se vršila registracija putnika i njihovog odvojenog prtljaga, koji bi se predavao i kontrolisao na istoj lokaciji, dok bi putnici sa ručnim prtljagom i kuponima za ukrcavanje išli u putnički terminal na pasošku, carinsku i KD kontrolu, gdje bi u gate-u sačekali ukrcavanje na let.

Što se tiče Aerodroma Tivat, planirana je izgradnja privremenog objekta, površine 1300 m2 , jednostavne konstrukcije, koji bi se mogao staviti u funkciji do početka ljetnje turističke sezone.

„U navedenom objektu predviđen je prostor za boravak putnika sa šest check-in šaltera, dvije linije KD kontrole, četiri šaltera pasoške kontrole, te dva carinska punkta. U sklopu istog planiran je odlazeći gate sa tri izlaza, kao i sortirnica za pripremanje prtljaga za transport. Izgradnjom ovog objekta stvara se preduslov za opsluživanje dodatnih 500 putnika u vršnom satu“, zaključuje se u Planu.

Izvor: Analitika

Check Also

Švedski gigant za 148 miliona dolara kupio zagrebački Nanobit

Švedski proizvođač mobilnih igara Stillfront grupa preuzela je zagrebački Nanobit za 148 miliona dolara ili …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *