Agencija za civilno vaduhoplovstvo: Intenzivnija saradnja sa Irskom

Agencija za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore nastavlja uspostavljanje partnerskih odnosa sa vazduhoplovnim vlastima država članica Evropske unije. Na marginama Svjetskog ATM Kongresa u Madridu danas je potpisan Memorandum o razumijevanju između nadležnih organa za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore i Irske. Memorandum su potpisali direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore Dragan Đurović i direktor vazduhoplovnih vlasti Irske Peter Kearney.

Memorandumom je definisan okvir za saradnju, koji će obuhvatiti razmjenu informacija i iskustava u svim aspektima civilnog vazduhoplovstva. Dogovoreni su i zajednički ciljevi i oblasti bilateralne saradnje između civilnih vazduhoplovnih vlasti Crne Gore i Irske.

“Ovakav vid saradnje će doprinijeti i jačanju evropskog puta Crne Gore u oblasti vazdušnog saobraćaja. Pored saradnje sa vazduhoplovnim vlastima Irske, slične memorandume o saradnji Agencija za civilno vazduhoplovstvo sklopila je sa još 15 zemalja”, naveli su iz ACV.

Check Also

Intervju sa Dinom Cibulskajom, izvršnom direktorkom Crnogorskog Telekoma

Crnogorski Telekom ima zvanično najbržu 4G mobilnu mrežu u državi i najveći broj korisnika mobilnog …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *