Obavezna rezerva banaka 237 miliona

Prema podacima Centralne banke, obavezna rezerva banaka na kraju januara je iznosila 237,1 milion eura.

Od ukupnog iznosa na računima obavezne rezerve banaka u zemlji, kako prenosi Antena M, izdvojeno je 52,2 odsto, a na računima CBCG u inostrastvu 47,8 odsto.

Prosječno stanje ukupnih depozita banaka u decembru, koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve, bilo je 3,2 milijarde eura. Od ukupnog nivoa depozita na one po viđenju odnosi se 61,3 odsto, a na oročene 38,7 odsto.

Banke u Crnoj Gori izdvojile su obaveznu rezervu na osnovu odluke CBCG. Tom odlukom je uspostavljen sistem obračuna obavezne rezerve primjenom stope od 7,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti po viđenju i depoziti ugovoreni sa ročnošću do jedne godine i stope od 6,5 odsto na dio osnovice koju čine depoziti ugovoreni sa ročnošću preko jedne godine.
Na depozite ugovorene sa ročnošću preko jedne godine koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenjau roku kraćem od jedne godine primjenjuje se stopa od 7,5 odsto.

Odluka se primjenjuje od 1. aprila prošle godine, a prvo izvještavanje u skladu sa tom odlukom banke su bile dužne da obavljaju od 18. aprila.

Check Also

Šest miliona eura za subvencije na reprogram postojećih kredita kod IRF-a i poslovnih banaka

Vlada Crne Gore je u četvrtak, 24. septembra, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *