Hoće li Kostić ostati bez Gorenjske banke?

Posljednja akvizicija jednog od najvećih srpskih preduzetnika Miodraga Kostića, ukupno 80 miliona eura vrijedna kupovina paketa od 55 posto dionica Gorenjske banke zbog špekulacija o porijeklu novca i pretpostavki o malverzacijama ne prestaje da privlači pažnju slovenačkih medija.

Kostić preko AIK banke u svom vlasništvu ima 75,99 posto udjela u Gorenjskoj, a navedena se transakcija nalazi pod nadzorom kancelarije  za sprječavanje pranja novca i Centralne banke Srbije. S obzirom na to da je samom preuzimanju prethodilo višemjesečno razdoblje pregovora i ishođenja dozvola, koje je u konačnici MK Grupa i dobila, toj grupaciji kojoj je Kostić vlasnik obratili smo se za komentar.

Pouzdani i stabilni

Podsjetimo, u februaru prošle godine Evropska centralna  banka (ECB) dala je zeleno svjetlo za Kostićevo dalje preuzimanje do 100 posto dionica i glasačkih prava dionica Gorenjske banke. “AIK banka, prema veličini aktive, kapitala i ostvarenog poslovnog rezultata spade u prvih pet banaka na domaćem tržištu. Prepoznata je kao pouzdana i stabilna finansijska institucija s kapitalom većim od 550 miliona eura i adekvatnošću kapitala na nivou od oko 30 posto. U svom poslovanju isključivo poštuje regulatorne zahtjeve i standarde dobre bankarske prakse, što je potvrda i brojnih domaćih i međunarodnih priznanja koje godinama dobija. Svoje poslovanje transparentno objavljuje u skladu s međunarodnim standardima i domaćim zakonodavstvom”, saopštili su iz te banke na pitanja Poslovnog dnevnika.

Prema Zakonu o bankama, AIK mora Narodnoj banci Srbije podnijeti zahtijev za odobrenje dozvole za sticanje kvalifikovanog udjela u Gorenjskoj banci, a Delo piše kako bi se od njega mogla tražiti i dokapitalizacija u visini od 60 miliona eura.

Navode i da AIK banka možda neće dobiti pristanak srpskog regulatora za dovršenje akvizicije Gorenjske banke, pozivajući se na informacije Slovenačke agencije za obavješćivanje i sigurnost (Sove). Što se drugog dijela medija tiče, preuzimanje Gorenjske gotova je stvar te AIK banci i Kostiću preostaje samo detaljiziranje sporazuma o iznosu koji treba položiti na poseban račun kao garancija za neke od kontroverznih transakcija ove banke iz prošlosti, a sve u dogovoru sa kompanijom Sava, nekadašnjim većinskim vlasnikom Gorenjske banke.

Slovenija – poznati teren

Slovenija Miodragu Kostiću nije nepoznat teren jer je ondje već investirao kupovinom Kempinski hotela u Portorožu i trećine njihova aerodroma. U Kostićevu diverzifikovanom vlasničkom portfoliju bankarski sektor ima značajno mjesto, pa ni Gorenjska banka nije prva ni jedina prošlogodišnja akvizicija u tom smjeru jer je takođe preuzeo grčku Alfa banku u Srbiji.

Kostić je, kaže slovenački PoselDanes, zainteresovan i za Deželnu banku Slovenije (DBS) koja se smatra ključnim finansijskim stupom slovenačke poljoprivrede i ruralnih područja.  Krajem novembra prošle godine njegova je AIK banka predala obvezujuću ponudu za kupovinu većinskog udjela u toj banci, a Kostić i inače lobira za jačanje slovenačko – srpskih investitorskih veza.

Poslovni dnevnik

Check Also

Klimatske promjene mogle bi teško pogoditi banke u eurozoni

Banke u eurozoni mogu očekivati veće gubitke ako se ne ublaže klimatski rizici, a najveći …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *