Akcionari EPCG sjutra odlučuju o pokriću gubitaka

Skupština akcionara Elektroprivrede (EPCG), koja je trebalo da se održi danas, odložena je za sjutra.

Akcionari bi na sjednici trebalo da donesu odluku o pokriću akumuliranog gubitka i smanjenju osnovnog kapitala po tom osnovu.

Na dnevnom redu je i donošenje odluke o raspodjeli neraspoređene prošlogodišnje dobiti.

Dioničari bi trebalo da usvoje i izvještaj o poslovanju kompanije, kao i finansijske i konsolidovane finansijske iskaze za prošlu godinu.

Akcionari će, prema dnevnom redu, razmatrati i izmjene i prečišćen tekst Statuta, kao i odluke o izboru revizora i razriješenju i izboru članova Odbora direktora.

Država ima 57,01 odsto akcija u EPCG, a italijanska kompanija A2A 41,74 odsto.

Check Also

IRF organizuje konferenciju “Izvori finansiranja zelene i digitalne tranzicije i unapređenja infrastrukture sjevernog regiona”

Uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori i Kancelarije za evropske integracije, 29-30. novembra u …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *