Državni dug 2,49 milijardi eura

U kupan državni dug na kraju septembra iznosio je 2,49 milijardi eura ili 59,26 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju najnoviji podaci Ministarstva finansija (MF).

“Spoljni dug je iznosio 2,058 milijardi, a unutrašnji 431,35 miliona, dok su depoziti iznosili 94,12 miliona”, piše u izvještaju o državnom dugu na 30. septembar koji je objavljen na sajtu MF-a.

U odnosu na kraj juna, državni dug je povećan za sedam miliona eura, a udio u BDP-u za 0,17 odsto.
“Tokom trećeg kvartala, Vlada se zadužila 76,9 miliona, za potrebe infrastrukturnih projekata, uključujući autoput, kao i finansiranje budžeta. Za finansiranje prioritetne dionice autoputa, od Smokovca do Mateševa, u toku tri kvartala, iz kredita sa kineskom Eksim bankom, angažovan je ukupan iznos od 72,5 miliona eura, od čega se 43,8 miliona odnosi na treći kvartal. U istom periodu, za navedeni projekat, iz budžeta je obezbijeđeno oko 11 miliona eura. Do kraja godine za projekat autoputa očekuje se povlačenje kreditnih sredstava u iznosu od oko 85,7 miliona eura”, piše u izvještaju.

Podaci pokazuju da su u prvom kvartalu za autoput angažovana sredstva u iznosu od 5,6 miliona eura, a u drugom 23,1 milion.

Od 1. jula do 30. septembra su zaključeni kreditni aranžmani sa Bankom intesa Beograd za potrebe finansiranja budžeta u iznosu od 30 miliona, te standardni ugovor o zajmu od pet miliona i ugovor o promotivnom zajmu od 30 miliona za potrebe projekta “Sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici sa Njemačkom bankom za razvoj (KfV). Ta sredstva, kako piše, biće proslijeđena Glavnom gradu u vidu kredita, dok će Glavni grad biti u obavezi otplate duga prema Vladi shodno uslovima naznačenim u ugovoru.

“U toku trećeg kvartala izvršena je otplata državnog duga po osnovu glavnice, u ukupnom iznosu od 119,2 miliona eura, od čega se 100,5 miliona odnosilo na otplatu duga rezidentima, a 18,7 miliona
nerezidentima. Otplata stare devizne štednje, u prethodna tri mjeseca, iznosila je 12,3 miliona eura”, piše u izvještaju resora na čijem čelu je Darko Radunović.

Vlada je po podacima od prije dvije sedmice do sada pozajmila oko 250 miliona eura. Po Zakonu o budžetu ima pravo da se zaduži do 455 miliona eura.

U narednoj godini Vlada je predvidjela pozajmicu od 296 miliona, ali se može zadužiti do iznosa od 400 miliona eura.

Dan

Check Also

Evropa sad Šćekiću: Ako nema novca u Fondu zdravstva, zašto najavljujete povećanje plata u javnom sektoru?

Ako nema novca u Fondu, kako su povećane plate nemedicinskom kadru u sektoru zdravstva i …

Leave a Reply

Your email address will not be published.