U oktobru raspisano 297 tendera vrijednosti skoro 53 miliona  

U oktobru tekuće godine, raspisano je 297 tendera, a njihova ukupna vrijednost iznosila je 52.812.892,59 eura. Ovi podaci su dobijeni uz pomoć korišćenja softvera eTenderi  (www.etenderi.me) crnogorske kompanije Amplitudo, pomoću kojeg je moguće pratiti javne nabavke državnih i komercijalnih naručilaca.

Poslednjim ažuriranjem softvera, korisnici portala su u prilici da saznaju i nabavke male vrijednosti, koje naručioci objavljuju na svojim veb sajtovima. Softver, pored kompletne statistike, svim korisisnicima omogućava da u okviru pojedinačnog tendera odmah saznaju potencijalne konkurente.

U poređenju sa istim mjesecom prošle godine broj tendera je manji, dok je ukupna raspisana vrijednost viša. Konkretno, u okviru 468 objavljenih tendera iz oktobra 2016. godine, raspisana vrijednost je bila 35.586.690,09 eura.

Najviše tendera prošlog mjeseca raspisano je u kategoriji Završni građevinski radovi, konkretno 51. U kategorijama Niskogradnja i Električne mašine, aparati, oprema i potrošna roba raspisano je 45, odnosno 22 tendera. Kada je riječ o kategoriji Usluge projektovanja, revizije i nadzora u arhitekturi, građevinstvu i inženjerstvu, raspisan je 21, dok je u kategoriji Medicinska oprema i ljekovi objavljeno 19 tendera.

Kada je riječ o raspisanim vrijednostima, u pet vodećih kategorija spadaju Završni građevinski radovi, u kojoj je raspisano 16.892.297,55 eura, kao i Niskogradnja, u kojoj je objavljeno 16.070.368,31 eura. U kategorijama Usluge projektovanja, revizije i nadzora u arhitekturi, građevinstvu i inženjerstvu i Električne mašine, aparati, oprema i potrošna roba raspisano je 10.337.300,00 odnosno 8.657.648,00 eura. Peta kategorija po visini raspisanih sredstava je Transportna i prateća oprema sa raspisanih 8.362.648,00 eura.

Po raspisanoj vrijednosti tendera, u prošlom mjesecu na prvom mjestu se nalazi ustupanje izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-20 (R-12) Berane–Trpezi-Kalače, dionica Berane-Petnjica, II FAZA-Berane –Podvade za čiji tender je Direkcija javnih radova (Ministarstvo saobraćaja i pomorstva) raspisao 7.500.000,00 eura. Za nabavku i instalaciju elektro-mašinske opreme za MHE Slap Zete i MHE Glava Zete raspisano je 6.850.000,00 od strane Zeta energy doo, dok je za nabavku reportažnih kola, DSNG i A/V opreme, Radio i televizija Crne Gore raspisala 6.350.000,00 eura. Za ustupanje izvođenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-1 Cetinje-Njeguši raspisan je iznos od 2.500.000,00, a naručilac posla je Direkcija javnih radova (Ministarstvo saobraćaja i pomorstva). Na kraju, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je raspisao tender za nabavku CT skenera, za potrebe opštih bolnica: Berane, Bijelo Polje, Nikšić i Specijalne bolnice Risan u vrijednosti od 1.550.000,00 eura.

Najviše tendera u prethodnom mjesecu, njih 28, raspisalo je Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija javnih radova. Slijedi Elektroprivreda Crne Gore sa raspisanih 14 tendera, dok su Klinički centar Crne Gore i Ministarstvo odbrane u istom periodu raspisali 12, odnosno 11 tendera. Na kraju, 9 tendera je raspisala Opština Budva.

U mjesecu za nama raspisan je veliki broj komercijalnih tendera. Među njima su prenjačili Rudnik uglja Pljevlja, UNDP, Crnogorski Telekom AD i ostali komercijalni naručioci. Među najvećima je tender objavljen od strane Rudnika Uglja, u kojem se vrši nabavka utovarača, zapremine kašike 5 m³, kom. 1. Raspisana su sredstva u iznosu od 350.000,00 eura.

“U prethodnom mjesecu, na portalu www.etenderi.me objavljeno je 1.145.204,29 eura vrijednosti malih nabavki. Kako novi Zakon o javnim nabavkama nalaže svim naručiocima malih nabavki da na svojoj internet stranici objave prethodno utvrđen akt o načinu postupka kod istih, softver kompanije Amplitudo prati preko 450 sajtova svih naručilaca, čineći akte i tendere lako dostupnim, kako biste ponuda od strane ponuđača bila pripremljena kvalitetno i na vrijeme”, navode iz Amplituda.

 

Check Also

Kompanija MTEL apsolutni lider u telekomunikacijama u Crnoj Gori

Kompanija MTEL 15 godina rada proslavlja uz poslovne rezultate koji pokazuju da su proteklih osam …

Leave a Reply

Your email address will not be published.