MORT: Imenovana tri nova direktora, izmijenjena sistematizacija

Igor Građević, Ćazim Hodžić i Rina Ivančević novi su vršioci dužnosti čelnih mjesta u tri direktorata Ministarstva održivog razvoja i turizma, dok je dosadašnji generalni direktor Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Marko Petričević razriješen dužnosti na lični zahtjev.

Ove odluke su potvrđene na juče održanoj sjednici Vlade Crne Gore.

Time je Ministarstvo održivog razvoja i turizma počelo reorganizaciju svojih službi, čija je nova sistematizacija definisana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji koji je zvanično donešen 20. oktobra, na predlog aktuelnog ministra Pavla Radulovića.

Kako se precizira u odlukama koje je Vlada usvojila, za v. d. generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju, određen je diplomirani ekonomista – menadžer Igor Građević, za v. d. generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu diplomirani ekonomista Ćazim Hodžić, a za v. d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje diplomirana inženjerka građevine Rina Ivančević.

Time su potvrđena ranija saznanja Portala Analitka da generalni direktori Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Marko Petričević Direktorata za turistički razvoj i standarde Olivera Brajović, više neće obavljati te dužnost.

U obrazloženju predloga, ministar je naveo da su Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji utvrđena nova organizacija i sistematizacija radnih mjesta, te su sistematizovana i ova tri direktorata.

– Komisija za kadrovska i administrativna pitanja, kao stalno radno tijelo Vlade nadležno za pitanja predlaganja imenovanja, postavljenja i razrješenja iz nadležnosti Vlade, razmotrila je i prihvatila predlog ministra održivog razvoja i turizma, i podnijela Vladi predlog da se oni izaberu za vršioca dužnosti generalnog direktora Direktorata za EU integracije i međunarodnu saradnju, Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturu i Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje, do postavljenja generalnog direktora ovog direktorata u skladu sa zakonom, a najduže do šest mjeseci – precizira se u usvojenim odlukama..

Uz to, ista Komisija je donijela odluku da generalnom direktoru Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom Marku Petričeviću „prestaje mandat iz ličnih razloga i prelaska na novo radno mjesto“, na osnovu zahtjeva koji je sam podnio.

Nova sistematizacija

Ministarstvo održivog razvoja i turizma do sada je imalo devet Direktorata čiji su generalni direktori bili Dragana Čenić (Direktorat za planiranje prostora), Danilo Gvozdenović (Direktorat za građevinarstvo), Olivera Brajović (Direktorat za turistički razvoj i standarde), Marko Petričević (Direktorat za upravljanje turističkom destinacijom), Marko Čanović (Direktorat za razvoj stanovanja), Ivana Vojinović (Direktorat za životnu sredinu), Dragan Asanović(Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvoj) i Srđan Mugoša (Direktorat za klimatske promjene), dok je to mjesto u Direktoratu za EU integracije i međunarodnu saradnju bilo upražnjeno. Državni sekretari u ovom ministarstvu su Rešad NuhodžićDamir Davidović i Saša Radulović.

Prema novoj sistematizaciji, Ministarstvo će imati deset direktorata (od kojih samo dva vezana za turizam). To su Direktorat za planiranje prostora (pod kojim djeluju Direkcija za praćenje stanja u prostoru i Direkcija za planska dokumenta), Direktorat Glavnog državnog arhitekteDirektorat za građevinarstvo (nadležan i za Direkciju javnih radova), Direktorat za razvoj konkurentnosti i investicije u turizmaDirektorat za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturuDirektorat za razvoj stanovanjaDirektorat za životnu sredinu (pod kojim djeluje i Agencija za zaštitu prirode i životne sredine), Direktorat za upravljanje otpadom i komunalni razvojDirektorat za klimatske promjene i mediteranske poslove i Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju, dok su kao posebna odjeljenja ostala ona za komunikaciju i PR, unutrašnju reviziju i monitoring projekata.

Tako će u narednom periodu – do šest mjeseci, kako se navodi u odluci – Igor Građević kao v. d. generalnog direktora Direktorat za EU integracije i međunarodnu saradnju biti nadležan za poslove EU integracija, međunarodnu saradnju i upravljanje predpristupnom podrškom EU i ostalim fondovima.

Kao za v. d. generalnog direktora Direktorata za razvoj turističke destinacije i turističku infrastrukturuĆazim Hodžić vodiće oblasti u kojima djeluje Direkcija za strateško planiranje, praćenje turističkih tokova i politike i Direkcija za diversifikaciju turističke ponude, sa svojim Odsijekom za praćenje i razvoj manifestacija.

V. d. generalnog direktora Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje diplomirana, Rina Ivančević, pratiće poslove direkcija za inspekcijski nadzor za južni, centralni i sjeverni region, te direkcija za licence i registre i za drugostepeni postupak.

Izvor: Analitika

Check Also

Venecija od naredne godine naplaćuje ulaz 10 eura

Venecija će postati prvi grad na svijetu koji će posjetiocima naplaćivati ulaz, piše Politiko.

Leave a Reply

Your email address will not be published.