Oglasi za posao: Prva banka Crne Gore oglašava više slobodnih radnih mjesta

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine

oglašava slobodna radna mjesta:

1. DIREKTOR SEKTORA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM ODNOSOM SA KORPORATIVNIM KLIJENTIMA – 1 IZVRŠILAC

2. DIREKTOR FILIJALE PODGORICA
DIREKTOR FILIJALE BIJELO POLJE
DIREKTOR FILIJALE BERANE
DIREKTOR FILIJALE ROŽAJE
DIREKTOR FILIJALE HERCEG – NOVI
DIREKTOR FILIJALE BAR
DIREKTOR FILIJALE BUDVA
DIREKTOR FILIJALE ULCINJ

3. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA PLATNI PROMET SA INOSTRANSTVOM – 1 IZVRŠILAC

4. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE SREDSTVIMA I TREZOROM – 1 IZVRŠILAC

5. RUKOVODILAC SLUŽBE PRAVNIH POSLOVA – 1 IZVRŠILAC

6. RUKOVODILAC SLUŽBE ZA UPRAVLJANJE NEKVALITETNOM AKTIVOM BANKE – 1 IZVRŠILAC

7. RUKOVODILAC SLUŽBE LJUDSKIH RESURSA – 1 IZVRŠILAC

8. GLAVNI INTERNI REVIZOR – 1 IZVRŠILAC

9. SAVJETNIK ZA INFORMACIONU SIGURNOST – 1 IZVRŠILAC

10. MENADŽER ZA POSLOVANJE SA PRAVNIM LICIMA – 2 IZVRŠIOCA

11. SAMOSTALNI REFERENT ZA DEVIZNE POSLOVE – 2 IZVRŠIOCA

12. SAMOSTALNI REFERENT ZA NAPLATU PROBLEMATIČNIH PLASMANA – 1 IZVRŠILAC

13. SAMOSTALNI REFERENT ZA UPRAVLJANJE NEKREDITNIM RIZICIMA U POSLOVANJU (tržišni rizici, rizik likvidnosti rizik zemlje, operativni rizik) – 1 IZVRŠILAC

Rok za prijavljivanje kandidata je do  24. oktobra 2017.godine uključujući i taj dan.
Ukoliko ste zainteresovani da postanete dio tima Prve banke CG, molimo Vas da dostavite svoju radnu biografiju i motivaciono pismo na adresu:

Prva banka Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901.godine, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 141, Podgorica,  za Službu ljudskih resursa ili na e-mail adresu: [email protected]  sa naznakom – PRIJAVA NA OGLAS ZA POSAO.

Nepotpune prijave se neće razmatrati.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Check Also

Proglašeni dobitnici priznanja Top Business Montenegro, Mtel ponovo među liderima

Mtel na tronu telekomunikacija

Leave a Reply

Your email address will not be published.