Sa jednog od ranijih protesta

Penzioneri kombinata dobili prvu rundu

Pregovarački tim bivših radnika KAP-a tražio je hitan sastanak sa premijerom Duškom Markovićem kako bi postigli dogovor o isplati otpremnina, nakon što je sutkinja Osnovnog suda Milena Brajović usvojila tužbeni zahtjev 305 penzionera ove fabrike i dosudila 170 hiljada eura sudskih troškova.

“Radi se u dijelu od 414 radnika kojima pripada otpremnina koja je od 9.000 do 14.000 eura, u skladu sa socijalnim programom iz 2009. godine. Pozivamo Vladu da odmah pristupi isplati otpremnina svim radnicima KAP-a, bez obzira da li su učestvovali u postupku i da odustane od žalbe Višem sudu”, navodi se u reagovanju pregovaračkog tima. Zamjenica zaštitnika imovinsko pravnih interesa Slavica Laković je tokom postupka tvrdila da se socijalni program iz 2009. ne odnosi na penzionere, već na tehnološke viškove, te da se Zakon o izmirenju obaveza prema bivšim radnicima KAPa iz 2015. godine, na koji se penzioneri pozivaju, ne može povezati sa ovim socijalnim programom.

Sudija Brajović smatra da je taj program instrument za sprovođenje tog zakona i da ne može prihvatiti da penzioneri nemaju pravo na otpremninu. Naprotiv, upravo se tim leks specijalisom ustanovljava pravo za zaposlene kojima je po sili zakona prestao radni odnos 08.07.2013. godine, a na koji dan je jedini važeći socijalni program bio ovaj iz 2009. godine, te je po nalaženju suda donošenje zakona i njegova primjena na zaposlene, koji su u trenutku njegovog stupanja na snagu stekli pravo na penziju usljed stečaja, odraz opšteg javnog interesa, koji je u duhu načela pravičnosti zapravo imao intenciju da se ovoj posebnoj kategoriji zaposlenih prizna i realizuje pravo koje im pripada navodi se u obrazloženju presude.

Prema socijalnom programu iz 2009. otpremnina se kreće od 6.000 do 12.000 eura. Najmanju dobijaju oni kojima je do penzije ostala godina, a najveću oni koji do penzije imaju 12 godina i svi ostali radnici. Do kraja mjeseca se očekuje i presuda sudije Dragana Babovića po tužbi 78 penzionera KAP-a.

 

Check Also

Belgijska centralna banka u gubitku prvi put od Drugog svjetskog rata

Narodna banka Belgije (BNB) je na putu da zabilježi prvi gubitak od Drugog svjetskog rata …

Leave a Reply

Your email address will not be published.