Novi zakon: CBCG može emitovati novčanice i kovanice eura

Godinama nazad, protivnici postojanja Centralna banke Crne Gore su tvrdili su da CBCG zbog glomaznosti, enormnih troškova i zbog nemogućnosti vršenja osnovne funkcije –emisije novca, treba ukinuti i organizovati kao agenciju za kontrolu banaka ili podsektor pri Ministarstvu finansija.

Novim zakonom o Centralnoj banci predviđeno da je da Centralna banka Crne Gore može štampati novčanice eura i izdavati kovanice eura. Do sada Evropska centralna banka (ECB), s obzirom da naša država ne pripada Eurozoni, nije ni pomišljala na mogućnost da Crna Gora može štampati euro.

“Centralna banka može izdavati novčanice koje glase na euro, u skladu sa članom 128 stav 1 Ugovora funkcionisanju Evropske unije i članom 16 Statuta ESCB-a i Evropske Centralne banke, navodi se u Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore.

Izdavanje (emisija) novčanica i kovanog novca je jedna od osnovnih funkcija svih centralnih banaka svijeta, a CBCG do sada nije imala tu mogućnost.

U Predlogu zakona, takoše piše da Centralna banka može izdavati kovani novac koji glasi na euro u obimu koji odobri ECB.

“Centralna banka primjenjuje pravila o denominaciji i tehničkoj specifikaciji kovanog novca, u skladu članom 128 stav 2 Ugovora funkcionisanju Evropske unije. Centralna banka utvrđuje izgled kovanog novca koji izdaje, u skladu sa propisima Evropske unije”, kaže se u propisu.

Takođe, poslove zaštite novčanica i kovanog novca koji glase na euro od falsifikovanja i distribucije, Centralna banka vrši u skladu sa propisima Evropske unije.

Centralna banka je, kako se navodi u propisu, sastavni dio Evropskog sistema centralnih banaka (ESCB).

Godinama nazad, protivnici postojanja Centralna banke Crne Gore su tvrdili da CBCG zbog glomaznosti, troškova održavanja i zbog nemogućnosti vršenja osnovne funkcije –emitovanje novca, treba ukinuti i organizovati kao agenciju za kontrolu banaka ili podsektor pri Ministarstvu finansija.

Da li će zaista ECB odobriti CBCG da emituje euro ostaje da se vidi.

Portal Analitika

Check Also

Prvo odluka o koncesiji, pa o gradnji terminala na podgoričkom aerodromu

Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da se o gradnji novog …

Leave a Reply

Your email address will not be published.