U kreditima 2,6 milijardi eura, kamate neznatno pale

U kreditima je na kraju jula tekuće godine bilo 2,6 milijardi eura, što je rast od 7,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopšteno je na sjednici Savjeta Centralne banke.

Za razliku od njih nekvalitetni krediti su dodatno pali, tako da su na kraju jula bili 215,5 miliona eura, što čini 8,2 odsto ukupnih.

Neznatno su pale i prosječne kamatne stope.

Prosječna ponderisana efektivna aktivna kamatna stopa na ukupno odobrene kredite na kraju jula tekuće godine iznosila je 7,03 odsto što je pad od 0,03 procentna poena u odnosu na kraj juna saopšteno je juče nakon sjednice Savjeta. Banke su, u toku prvih sedam mjeseci ove godine, ostvarile profit 19,1 milion eura. Ukupna aktiva banaka na kraju jula iznosila je skoro četiri milijarde eura, što je 9,8 odsto rast na godišnjem nivou.

Poslovanje banaka u prva dva kvartala ove godine karakterisao je rast sve četiri ključne bilansne pozicije aktive, kredita i potraživanja, depozita i kapitala. Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 16,64 odsto, što je iznad regulatornog minimuma koji iznosi deset odsto objašnjeno je u saopštenju.

U Izvještajima o poslovanju i sprovođenju politike Centralne banke za jun i jul ove godine je konstatovano da su aktivnosti regulatora realizovane po planu.

Platni sistem stabilan

Na sjednici Savjeta je konstatovano da platni sistem CBCG funkcioniše stabilno i bilježi visok nivo raspoloživosti.

U izvještaju o aktivnostima nadgledanja platnih sistema u 2016. prezentovane su aktivnosti koje su, tokom prethodne godine, preduzete u cilju implementacije međunarodnih standarda u nacionalnu regulativu, kao i aktivnosti na planu nadgledanja platnih sistema saopšteno je nakon sjednice.

Check Also

Naslovne strane dnevnih novina za 18. septembar

One comment

  1. RAČUNA LI SE TU I OVIH DVA MELEONA STO JE DALA POSLOVNICA ADICO KOD GINTAŠA na OSNOVU FALSIFIKOVANIH PEČATA mupA I eLEKTRO DISTRIBUCIJE. Tužilaštvo se ne oglašava, mediji zbog reklama ćute a Miketić iz Asico u čijem se sektoru o0vo dvije godine dešavalo napreduje. To su danas bakarski eksperti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *