Poreski dug će se naplaćivati imovinom

Vlada Crne Gore, na jučerašnjoj sjednici kojom je predsjedavao premijer Duško Marković, donijela je Uredbu o naplati poreskih potraživanja imovinom poreskih obveznika kojom se, sa ciljem olakšanja poslovanja i održavanja likvidnosti poreskih obveznika, omogućava da dospjeli dug po osnovu poreza, taksi, doprinosa i drugih novčanih davanja utvrđenih poreskim propisima, bude plaćen imovinom poreskog obveznika.

“Ministarstvo finansija je, predlažući Uredbu, ocijenilo da će se na ovaj način izbjeći blokada računa i omogućiti nastavak poslovanja poreskim obveznicima u situaciji kada otežano posluju, dok će se istovremeno postići efikasnija naplata poreza i stvoriti uslovi da poreski obveznici urednije izmiruju buduće poreske obaveze”, ističe se u saopštenju Vlade.

Check Also

Rekordni rezultat: U Luci Bar pretovarena dvomilionita tona

Luka Bar postavila je rekord u brodskom pretovaru tereta, pa je tim povodom na Terminalu …

Leave a Reply

Your email address will not be published.