A2A u gubitku zbog procjene iz 2010.

Dugogodišnji partner Vlade u Elektroprivredi (EPCG) italijanska A2A reagovala je na navode iz teksta “Smanjiće gubitke na 111 miliona” u kojima je sadašnji predsjednik borda direktora Đoko Krivokapić naveo da će u 2016. godini EPCG iskazati gubitak od 111 miliona eura, te da je toliki gubitak rezultat procjene urađene nakon ulaska A2A u EPCG.

“Na dan 31. decembar 2009. godine EPCG je već imala gubitke u iznosu od 72,6 miliona, odnosno prije ulaska A2A. Procjena postrojenja, imovina ioprema, iz 2010. godine, urađenaje u skladu sa propisima i primjenom međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) od strane nezavisnog revizora. Predmetna procjena je nadalje bila redovno i obavezujuće ažurirana na osnovu narednog stručnog nalaza koji je uredno usvojen od strane odbora direktora i skupštine akcionara EPCG.Ažuriranje navedene procjene je proizvelo ekonomske i imovinske efekte, koji su usvojeni i iskazani u svim narednim godinama u bilansima EPCG, uz puno poštovanje crnogorskim i međunarodnih računovodstvenih principa”, kazali su iz A2A u reagovanju na navode iz tog teksta.

“Dan” je prenio dio teksta iz lista Elektroprivreda.

“Za procjenu gubitaka na 31. decembar 2016. moraju se uzeti u obzir odluke skupštine akcionara od 3. jula 2017, korišćenje revalorizacionih rezervi za pokriće gubitaka u skladu sa odlukama Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore, smanjenje revalorizacionih rezervi za prenos imovine CEDIS-u koji je uslijedio u 2016. godini te dobiti 2015. i 2016. koje mogu biti takođe namijenjene pokriću gubitaka. Nezavisno od rezultata u 2016 godini, koje odbor direktora i akcionari treba tek da utvrde i usvoje, ukupna vrijednost redovne neto dobiti za period 2010 2016 je za EPCG bila izrazito pozitivna i veća od 30 miliona eura”, naveli su iz A2A.

Istakli su da je u tom smislu, potpuno jasno da je glavni razlog akumuliranih gubitaka koji će biti prikazani u bilansu društva, procjena iz 2010. kao i nedavne odluke skupštine akcionara vezano za upotrebu revalorizacionih rezervi za pokriće gubitaka. Svaka drugačija rekonstrukcija stvari je neosnovana zaključili su iz A2A.

Dan

Check Also

Konstituisan OU metalurgije i metaloprerađivačke industrije

Novi saziv Odbora udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije Privredne komore Crne Gore konstituisan je 22. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.