AXA Neživotno osiguranje i AXA Životno osiguranje i zvanično pripojene kompaniji Wiener Stӓdtische osiguranje

Krajem 2016. godine Vienna Insurance Group (VIG) postala je vlasnik kompanija AXA Životno osiguranje a.d.o. Beograd i AXA Neživotno osiguranje a.d.o. Beograd (AXA osiguranje). Kako u Srbiji VIG uspješno posluje kroz kompaniju Wiener Stӓdtische osiguranje a.d.o. Beograd, od momenta preuzimanja AXA osiguranja do 1. avgusta 2017. godine, trajao je proces pripajanja ove kompanije Wiener Stӓdtische osiguranju. Od 1. avgusta AXA osiguranje je i zvanično prestalo da postoji.

„Svim klijentima AXA osiguranja rekao bih da su u sigurnim rukama. Ugovori koje je AXA osiguranje potpisalo prije nego što je postalo dio VIG sistema ostaju na snazi pod istim uslovima, sa istim pravima i pogodnostima do isteka trajanja osiguranja. To znači da Wiener Stӓdtische osiguranje preuzima sve obaveze prema klijentima AXA osiguranja. Odštetni zahtjevi klijenata će biti isplaćeni po uslovima važećim na dan zaključenja ugovora o osiguranju, a zahtjevi za prijavu štete obrađivani po uobičajenoj proceduri,“ rekao je Zoran Blagojević, predsjednik Izvršnog odbora ove kompanije.

Wiener Stӓdtische osiguranje a.d.o. Beograd je jedan od lidera na domaćem tržištu osiguranja. Kompanija posluje u 36 gradova u Srbiji, ima više od 1.200 zaposlenih i preko 140.000 klijenata. Na domaće tržište kompanija je donijela potvrđen kvalitet, sigurnost u plasmanu sredstava i osiguranje koje odlikuje velika fleksibilnost.

 

Check Also

Akcionari spremaju tužbe nakon što je država upisana kao vlasnik Solane

Zemljište Solane, skoro 15 miliona kvadrata, upisano je u katastru kao vlasništvo države Crne Gore. …

Leave a Reply

Your email address will not be published.