Nove kadrovske promjene u željezničkim kompanijama

Novi izvršni direktor željezničke kompanije Montekargo je Murafid Grbović iz Bošnjačke stranke, a na tu funkciju zamijenio je Milivoja Pavićevića, koji je podnio ostavku nakon što je mjesto izvršnog direktora po koalicionom sporazuma pripalo Bošnjačkoj partiji.

Montekargo je jedina željeznička kompanija koja nije u dugovima i koja se ne nalazi na crnoj listi najvećih dužnika Poreske uprave.

Prošlu godinu Montekargo je završio sa plusom od 12,8 hiljada eura, odnosno 53,7 hiljada eura 2015. godine, što je najbolji poslovni rezultat od svih željezničkih preduzeća koja su nakon transformacije nekada jedinstvene Željeznice gomilali milionske minuse, ali i dugovanja državi za poreze i doprinose.

Vlada već treću godinu zaredom pokušava da proda kompaniju Montekargo i njenu privatizaciju je proglasila tajnom. Početkom ove godine za kupovinu Montekarga dostavila je ponudu poljska kompanija OTL. Međutim, tender je poništen, a Montekargo nije otišao u ruke Poljaka. Njihova ponuda izazvala je burne reakcije radnika koji su istakli da neće dozvoliti da njihova kompanija pređe u ruke stranaca.

Montekargo ima 279 radnika, dok je poljska kompanija OTL planirala da za tri godine broj smanji na 179. Kompanija redovno isplaćuje zarade i ostvaruje dobit. Za ovu godinu planiran je prevoz tereta od 1,8 miliona tona, kao i ulaganje u četiri nove lokomotive i vagone od 2,3 miliona eura.

Prije promjene izvršnog direktora Vlada je smijenila i članove borda direktora kompanije Montekargo. U kompaniji Montekargo umjesto Rešada Nuhodžića, Stanislave Martinović, Ćazima Hodžića i Veselina Kovača sada su Iljaz Zejnilović, Dževad Musić i Radmila Milović. Slavenko Jovanović je jedini član borda koji je i dalje ostao na toj funkciji.

Predmet tendera, koji je poništen, bila je prodaja 1,7 miliona akcija Montekarga, u vlasništvu države, odnosno 51 odsto akcijskog kapitala i dodjela prava upisa novih akcija putem dokapitalizacije i prava na kupovinu preostalih akcija u vlasništvu države i državnih institucija u skladu sa uslovima tendera, izabranom Kvalifikovanom investitoru na tenderu. Prema obavezujućoj ponudi, ponuđena ukupna cijena za 51 odsto akcija Montekarga iznosi 2,5 miliona eura. Kompanija je ponudila i realizaciju investicionog programa koji uključuje nabavku dvije višesistemske lokomotive “simens vektron, kao i lokomotiva i pripadajućih IT rješenja u ukupnom iznosu od 2,55 miliona eura. Biznis planom je predviđeno znatno jačanje pozicije kompanije u sektoru međunarodnog prevoza i logistike kroz postizanje liderske pozicije na koridoru BaltikJadran, povećanjem tržišnog učešća do 50 odsto na tržištu pretovara poljoprivrednih tereta u pomorskim lukama, kao i dupliranjem prevoza tereta Montekarga.

Vlada ne odustaje od privatizacije Željeznice

Vlada će nastaviti da ulaže nove napore kako bi došlo do privatizacije željezničkog sektora, navedeno je u dokumentu “Strategija razvoja željeznice u narednih deset godina”. Razlog takve odluke je to što željeznički sektor bilježi negativne bilanse, nerentabilnost i evidentna je prevelika zaduženost, ali i međusobna potraživanja koja loše utiču na rad tih kompanija.

“Potrebno je povećati atraktivnosti željeznice za privatni kapital kroz uvođenje konkurencije na mreži i stvaranje prepoznatljive nezavisnosti regulatornog tijela, kao i povećanje produktivnosti željezničkog sektora kroz pojedinačan pristup kompanijama, u kome će aktivnost voditi većinski vlasnik, odnosno Vlada. Potrebno je nastaviti zaustavljeni proces restrukturiranja željezničkih kompanija kroz profesionalizaciju menadžmenta i promjenu kriterijuma, promjenu tehnologije i unutrašnje organizacije ka tržištu, unapređenje ljudskih resursa. Takođe, neophodno je uskladiti broj zaposlenih sa obimom rada i produktivnošću rada željezničkih kompanija u odnosu na konkurenciju i regionalni prosjek”, piše u strategiji.

Dan

Check Also

Pržno dobilo novo šetalište

Pržno je dobilo novo šetalište, koje je sinoć svečano otvoreno u okviru manifestacije “Budvanske večeri”.

One comment

  1. Tako vam je to kad se funkcije dijele po politickoj a ne strucnoj osnovi… A kad na to dodamo i politicke motive u odlucivanju, jasno je da bolje stanje ne moze ni biti!

Leave a Reply

Your email address will not be published.